Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Yer ve Yapı Jeofiziği

resim523533


Ultrasonik Test Cihazı

resim349935