Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Yer ve Yapı Jeofiziği

Laboratuvar bünyesinde, gerek yeni yapılan gerekse tarihi değeri olan mühendislik yapılarının incelenmesi için projeler üretilmektedir. Üretilen projeler ile olası bir depremin Çanakkale çevresinde bulunan mühendislik yapılarına olan etkisi belirlenmeye çalışılmaktadır. Tarihi binalarda güncel durum ortaya konmaya çalışılmaktadır.

 

 

Ultrasonik Test Cihazı

resim349935