Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2007-2008 Öğretim Yılı Seminerleri

2007-2008

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker MustafaCengiz Tapırdamaz,TÜBİTAK,MAM YDBE
Konu / Subject Batı Anadolu'da Yapılan Artçı Deprem Çalışmaları ve Batı Anadolu'nun Tektoniğine Genel Bir Bakış / Aftershock Studies in the Western Anatolia and an Overview Tectonics Of Western Anatolia
Tarih / Date 13.03.2008 / 16:30

 

Konuşmacı / Speaker GoncaÖrgülü, İTÜ, Jeofizik Müh.Blm.
Konu / Subject

Dalga Biçimi Modelleme Tekniğiyle, Fay Düzlemlerinin Yardımcı Düzlemlerden Ayırt Edilmesi: Taiwan Adası Üzerinde Konumlanmış Orta Büyüklükteki İki Depreme Ait Uygulama / Distinguishing Auxiliary Planes of The Fault Planes with Waveform Modelling Technique:  An application of two moderate-sized earthquake located on the Taiwan Island

Tarih / Date 04.04.2008 / 16:30

 

 

Konuşmacı / Speaker A.Evren Erginal, ÇOMÜ Coğrafya. Blm.
Konu / Subject Regolitik Heyelanlara Bir Örnek Olarak Mazıklı Heyalanı (Çanakkale): Jeomorfolojik, Petrografik ve Analitik Çözümlemeler / As An Example of Regolitik Landslides Mazıklı (Canakkale): Geomorphologic, Petrographic and Analytic
Tarih / Date 17.04.2008 / 16:30

 

 

Konuşmacı / Speaker NihalAkyol, DEÜ, Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Batı Anadolu'nun Sismotektoniği ve Kabuk Yapısı / Seismotectonics and Crust Structure of the Western Anatolia
Tarih / Date 24.04.2008 / 16:30

 

 

Konuşmacı / Speaker ÖzlemKaragöz, ÇOMÜ, Jeofizik Müh.Blm.
Konu / Subject Batı Anadolu Kuvvetli Yer Hareketi Verilerinden Azalım İlişkilerinin Modellenmesi / Modelling of Attenuation Relation from Western Anatolia Strong Ground Motion Data
Tarih / Date 15.05.2008 / 16:30

 

 

Konuşmacı / Speaker ŞebnemElbek, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Kuzey Ege Denizi Aktif Tektoniğinin Sığ Sismik Verilerle İncelenmesi / Researching Active Tectonics of the North Aegean Sea with Shallow Seismic Data
Tarih / Date 29.05.2008 / 16:30