Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2008-2009 Öğretim Yılı Seminerleri

2008-2009

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker BanuAkol, ÇOMÜJeofizik  Müh. Blm.
Konu / Subject Çanakkale ve Çevresinin Deprem Tehlike Analizi / Earthquake Hazard Analysis of Canakkale and Its Surroundings
Tarih / Date 19.03.2009 / 15:30

 

Konuşmacı / Speaker TolgaKomut , ÇOMÜJeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Kuzey Batı Anadolu'nun Sismotektoniği / Sismotectonics of the Northwestern Anatolia
Tarih / Date 26.03.2009 / 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker EminU. Ulugergerli, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Denizde Elektromanyetik Yöntemler; Manyetotellürik Uygulaması / Electromagnetic methods in sea; Application of Magnetotelluric
Tarih / Date 02.04.2009 / 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker CanErtekin, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Yeraltı Suyu Akım Modellemesi, İlkeler ve Örnekler / Modelling of Curent Groundwater, Principles and Examples
Tarih / Date 22.04.2009 / 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker MetinZobu, BÜ, Kandilli RDAE
Konu / Subject Jeofizik Mühendisliğinde  Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi / Instrument Design and Development in Geophysical Engineering
Tarih / Date 30.04.2009 / 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker AlperDemirci, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Sayısal Sismogramlar ile Deprem ve Gürültü Analizi / Earthquake and Noise Analysis with Digital Seismograms
Tarih / Date 07.05.2009 / 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker TolgaBekler, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Deprem Kaynağının Modellenmesi / Modelling of The Earthquake Source
Tarih / Date 21.05.2009 / 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker ŞebnemElbek, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Çanakkale Boğazı ve Çevresinin Aktif Tektoniği / Active Tectonics of the Canakkale Strait and  its surroundings
Tarih / Date 04.05.2009 / 15:30