Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2009-2010 Öğretim Yılı Seminerleri

2009-2010

Güz Yarıyıl Seminerleri / Autumn Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker DavetliKonusmaci
Konu / Subject Mineral Toplayıcılığı Hakkında Bilmek İstedikleriniz / Want to Know About Mineral Collection
Tarih / Date 19.11.2009 / 15:30

 

Konuşmacı / Speaker Öğrt.Gör. Ebru Şengül , ÇOMÜ,Jeofizik  Müh. Blm.
Konu / Subject Sumaki Höyük (Batman) Jeofizik Çalismalari / Geophysical Studies in Sumaki Mound (Batman)
Tarih / Date 03.12.2009 / 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker Öğrt.Gör. Yunus Levent Ekinci, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Potansiyel Alan Anomali Haritalarında Görüntü Iyileştirme: Analitik Sinyal Tabanlı Teknikler ve Istatistiksel Yaklaşımlar / Image Enhancement on Potential Field Anomaly Maps: Analytical Signal-Based Techniques and Statistical Approaches
Tarih / Date 10.12.2009 / 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker Araş.Gör. Özlem Karagöz , ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Batı ve Orta Marmara Bölgesinde Zemin Büyütmeleri / Ground Amplification in west and central  Marmara Region
Tarih / Date 17.12.2009 / 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker Prof.Dr. Erdinç Yiğitbaş;, ÇOMÜ Jeoloji Müh.Blm.
Konu / Subject Biga Yarımadasında Bazı Jeolojik Sorunlar / Some Geological Problems in the Biga Peninsula
Tarih / Date 24.12.2009 / 15:30

 

 

MineralToplayıcılıgı Hakkında Bilmek İstedikleriniz

 

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker İsmail Ergüder ,TKİ Ankara
Konu / Subject Jeofizik Yöntemler ile Arkeoloji, Heyelan,Fay ve Yeraltı Suyu Araştırmaları; Örnek Çalışmalar / Archaeology, Landslides, Fault and Groundwater Researches with Geophysical Methods; Example Studies
Tarih / Date 22.03.2010 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker Yrd.Doc. Dr. Tolga Komut , ÇOMÜ,Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Kuzeybatı Anadolu'da GPS Çalışmaları: Kritik Değerlendirme / GPS Studies in Northwestern Anatolia: Critical Evaluation
Tarih/Saat 21.04.2010 / 14:00

 

 

Konuşmacı / Speaker Araş.Gör. Özlem Karagöz, ÇOMÜ, Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Seisan Uygulamaları / Seisan Applications
Tarih / Date 29.04.2010 / 14:00

 

 

Konuşmacı / Speaker AysenurGüney , EMDAS
Konu / Subject Bir İş Görüşmesinin Anatomisi / Anatomy of a business meeting
Tarih / Date 04.05.2010 / 14:00