Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2010-2011 Öğretm Yılı Seminerleri

2010-2011

Güz Yarıyıl Seminerleri / Autumn Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker
Yrd.Doç. Dr. Tolga KOMUT, ÇOMÜ,Jeofizik  Müh. Blm.
Konu / Subject Çanakkale Yüksek Deniz Şekillerinin Jeodinamik Anlamları / Geodynamics Meanings of Canakkale High Sea Shapes
Tarih / Date 15.10.2010 / 14:30 - 15:30

 

Konuşmacı / Speaker JeofizikY. Müh. Ali AYGÜN, YerbilimMühendislik
Konu / Subject Çanakkale Kenti YerleşimAlanının Zemin Sıvılaşma Potansiyeli / / Soil Liquefaction Potential of the urban settlement area of Canakkale
Tarih / Date 05.11.2010 / 14:30 - 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker Dr.Selda ALTUNCU, (KRDAE)
Konu / Subject Isparta Büklümünü Oluşturan Tektonik Yapıların Sismolojik Yöntemlerle Araştırılması / Researching  Tectonic Structures that evoluation of the Isparta Angle with seismological Methods
Tarih / Date 12.11.2010 / 14:30 - 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker Ögr.Gör.Şebnem ELBEK, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Avrupa Denizleri Gözlem İstasyonları Ağı -Marmara Denizi Deniz TabanıGözlem İstasyonları Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar / Multidisciplinary Seafloor Observatory – the Sea of Marmara Sea Bottom Observation Stations Project
Tarih / Date 26.11.2010 / 14:30 - 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker Doç.Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.
Konu / Subject İyonosferdekiDeğişimlerin Depremler Öncesindeki VLF/LF Kayıtları / Pre-earthquake records of Variations in the Ionosphere
Tarih / Date 03.12.2010 / 14:30 - 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker Doç.Dr. Ahmet Evren ERGİNAL, ÇOMÜ Coğrafya Blm.
Konu / Subject İznik Gölünün Son Buzul Devrinden Tarihsel Döneme Su Seviyeleri: Yalıtaşları Üzerinden Yaşlandırma, Karbon/Oksijen İzotop ve Mikrofabrik Analiz SonuçlarınınYorumlanması / Water Level of the Iznik Lake from the Last Ice Age to Historical Era: Dating from beachrocks, interpretations of  Carbon/Oxygen Isotopes and Microfabric Analyses Results
Tarih / Date 10.12.2010 / 14:30 - 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker
Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK, ÇOMÜ Jeoloji Müh.Blm.
Konu / Subject KuzeyRub Al-Hali Havzasının Yapısal Evriminin Yeraltı (Sismik ve Kuyu) Verisi / Underground (Seismic and Well) Data of Structure Evolution of the North Rub Al-Hali Basin
Tarih / Date 17.12.2010 / 14:30 - 15:30

 

 

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

 

Konuşmacı / Speaker Jeofizik Y. Müh. Feyza Nur Bekler ,İl Afet Acil Durum Müd.
Konu / Subject Orta Büyüklükteki Depremlerin Kırılma Analizi : Güney Marmara Depremleri Uygulaması / Rupture  Analysis of Medium-Size Earthquakes: Application to the South Marmara Earthquakes
Tarih / Date 11.03.2011 / 14:30 - 15:30

 

Konuşmacı / Speaker Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç , ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.
Konu / Subject Ağadere Mevkii'nde YapılanJeofizik Yöntemler ile Şehitlik Alanlarının Belirleme Çalışmaları / Finding Martyrdom Areas in Ağadere with Geophysical Methods
Tarih / Date 01.04.2011 / 14:30 - 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker YunusLevent Ekinci, Jeofizik Y.M. ÇOMÜ Jeofizik MB
Konu / Subject Graviteve Manyetik Verilerin Modellenmesi ve Yorumlanması İçin Geliştirilen Arayüz : GMINTERP / Developed Interface for Modelling and Interpretation of Gravity and Magnetic Data: GMINTEP
Tarih / Date 08.03.2011 / 14:30 - 15:30

 

 

 

 

Konuşmacı / Speaker Atilla Sefunç , Tiway Turkey Limited
Konu / Subject PetrolAramalarında Sismik Yöntemler / Seismic Methods in Oil Exploration
Tarih / Date 06.05.2011 / 14:30 - 15:30