Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2013-2014 Öğretim Yılı Seminerleri

 

2013-2014
Güz Yarıyıl Seminerleri / Autumn Semester Seminars

 

Konuşmacı / Speaker  Prof.Dr. Lev VINNIK 
Konu / Subject  Alıcı Fonksiyonlar ve Uygulamaları
Tarih / Date  07/11/2013