Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Tamamlanan Projeler

 • Yüzey Dalgası, P ve S Alıcı Fonksiyonları, Telesismik P ve S Seyahat Zamanı Rezidülleri ve SKS Ayrımlaşma Verilerinden Anadolu Plakasının Kabuksal, Litosferik ve Astenosferik Hız Yapısının Anizotropik Olarak Saptanması, TÜBİTAK-ÇAYDAG-RFBR, 111Y190, 2014

 

 • Avrupa-Akdeniz Bölgesinin Altındaki Üst-Manto Anizotropik Sismik Hız Yapısının Yüzey Dalgaları, Alıcı Fonksiyon ve SKS Ayrımlaşma Verilerinin Ortak Kullanımı ile Yorumu, TÜBİTAK-ÇAYDAG-EVRENA, 109Y345, 2014

 

 

 • Adatepe-Lapseki Heyelan Alanının Jeofizik Özelliklerinin Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemleri İle Belirlenmesi (ÇOMÜ-BAP) 2011

 

 

 • Troia Fayı'nın Paleosismolojisi (TÜBİTAK) 2011

 

 

 • Tek İstasyon Mikrotremor Ölçümleri İle Çanakkale Jeoteknik Zemin Sınıflaması (ÇOMÜ-BAP) 2009

 

 

 • Gökçeada Yeni Bademli Hoyuğünde Arkeojeofizik Araştırma (Hacettepe Üniversitesi-BAP) 2007

 

 

 • Menekşe Çatağında Arkeojeofizik Arastırma (ÇOMÜ-BAP) 2007

 

 

 • Türkiye'nin Meteorit Çarpma Kraterleri Envanteri: Kraterlerin Morfolojik Özellikleri ve Uydu Görüntüleriyle Bulunması (TÜBİTAK 104T327) 2005

 

 

 • Çanakkale Düzensiz Atık Depolama Sahasının Yüzey ve Yer Altı Sularına Etkisinin Uygulamalı Jeofizik Yontemlerle Arastırılması (AFP) 2003

 

 

 • Sismik Dalga Formunda, Ocak Patlatmaları Kullanarak Yerel Zemin Koşullarının İncelenmesi (ÇOMÜ-BAP)

 

 

 • Simav Fayı ile Kütahya Fayı (Emet-Orta-Batı Anadolu) Arasında Kalan Bölgenin Neotektonik ve Sismotektonik Özellikleri (TÜBİTAK)

 

 

 • Sarıköy-İnova Fayı'nın Geç Kuvaterner Aktivitesi (ÇOMÜ-BAP) 

 

 • Çan-Biga Fayı'nın Geç Kuvaterner Aktivitesi (ÇOMÜ-BAP)