Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Tezler

Tezler / Thesis

Adı/Name

Konu/Subject

Yıl/Year

Yöneten/Advisor

Tuğrul KONUK Deniz Ortamı Manyetotellürik Verilerinin Çapraz-Türev Yöntemi İle İki Boyutlu Ters Çözümü / Two Dimensional     Inversion of Marine Magnetotellurics Data Using Cross- Gradient Constraints 2012 Yrd. Doç. Dr. Emin U. ULUGERGERLİ

Nuri KAYBAŞ

Analog Sayısal Çevrim ve Jeofizik Uygulamalar / Analog Digital Conversion and Geophysical Applications

2011

Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler

Pelin TÜLÜ

Kuzeybatı Ege Bölgesi kabuk Yapısının Sismolojik Verilerle İncelenmesi /Investigation of the Crustal Structure of North-Western Aegean Region by Seismological Data

2009

Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler

Banu AKOL

Kuzeybatı Ege bölges deprem risk analizi / Earthquake Risk Analysis of North-Western Aegean

2009

Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler

Korhan KÖSE

Sığ Sismikte P ve S Dalgalarının Yönbağımlılığının İncelenmesi ve Yüzey Jeolojisi ilişkisi /Investigating the Anizotropy of P and S Waves in Shallow Seismic and Surface Geology Relationship

2008

Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler

Alper DEMİRCİ

Çanakkale Şehir Merkezi Sismik Mikrobölgelendirmesi / Seismic Microzoning of Çanakkale City Center

2006

Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya

Yunus Levent EKİNCİ

Amorium Antik Kentinin Manyetik Yöntem İle Araştırılması / Investigation of the Amorium Ancient City by using Magnetic Method

2005

Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya

Ali AYGÜN

Çanakkale Kenti Yerleşim Alanının Sıvılaşma Potansiyeli / Liquefaction Potential of Çanakkale City Settlement Area

2005

Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya

Pınar YİĞİT

Amorium Antik Kenti Arkeoloji Jeofiziği Araştırmaları / Archaeological Geophysics Investigation of Amorium Ancient City

2005

Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya

Savaş GÜRCAY

Çanakkale Kenti ve Civarında Özdirenç Yöntemiyle Yeraltısuyu Aramaları /Groundwater Exploration in Çanakkale and its Surrounding By Resistivity Method

2004

Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya

Ebru ŞENGÜL

Çanakkale Düzensiz Depolama Sahasının Yüzey ve Yeraltı Sularına Etkisini Uygulamalı Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması / Impact Of The Open Waste Disposal Site Of Çanakkale On Surface and Underground Water By Using Applied Geophysics Methods

2004

Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kaya