Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

abd-Kadro

Sismoloji Ana Bilim Dalı

UNVAN      

Adı SOYADI

Dahili No

Oda No

     E-Mail

Doç. Dr.

Tolga BEKLER*

 

2155

246

tbeklercomu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.

Yusuf Arif KUTLU

2264

239

yakutlucomu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Alper DEMİRCİ 2165 240 alperdemircicomu.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Özlem KARAGÖZ

2159

250

ozlemkaragozcomu.edu.tr

 

Yer Fiziği Ana Bilim Dalı

UNVAN      

Adı SOYADI

Dahili No

Oda No

     E-Mail

Doç. Dr.

Emin Uğur ULUGERGERLİ*

2990 247 emincomu.edu.tr

Doç. Dr.

Tolga KOMUT

2154

245

tolgakomutcomu.edu.tr   

 

Uygulamalı Jeofizik Ana Bilim Dalı

UNVAN      

Adı SOYADI

Dahili No

Oda No

     E-Mail

Yrd. Doç. Dr.

Ebru ŞENGÜL ULUOCAK

2152

242

ebrusengulgmail.com

Öğr. Gör. Dr.

Şebnem ÖNDER*

2147

241

selbekcomu.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Savaş GÜRÇAY

2166

238

savasgurcaycomu.edu.tr


*Ana Bilim Dalı Başkanı

 Santral: +902862180018