Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Sismik hızlardan yer parametrelerinin eldesi

SİSMİK HIZLARDAN DİNAMİK YER PARAMETRELERİN TÜRETİLMESİ İÇİN YAZILIM- SİSYAP

 

 

Ekler

sismik-hizlardan-yer-parametrelerinin-eldesi.pdf