Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü