Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

AkademikPersonel-AnabilimDalları

Uygulamalı Jeofizik Ana Bilim Dalı

UNVAN

Adı SOYADI

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Emin Uğur ULUGERGERLİ*

20073

247

emin comu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Ebru ŞENGÜL ULUOCAK

20076

242

ebrusengul gmail.com

Öğr. Gör. Dr.

Şebnem ÖNDER

20077

241

selbek comu.edu.tr

         

 

Sismoloji Ana Bilim Dalı

UNVAN

Adı SOYADI

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Ali Osman ÖNCEL*

20081

244

oncel comu.edu.tr

Prof. Dr.

Tolga BEKLER

20074

246

tbekler comu.edu.tr

Doç. Dr.

Alper DEMİRCİ

20078

240

alperdemirci comu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif KUTLU 20079 239 yakutlu comu.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Özlem KARAGÖZ

20109

238

ozlemkaragoz comu.edu.tr

 

Yer Fiziği Ana Bilim Dalı

UNVAN

Adı SOYADI

Dahili No

Oda No

E-Mail

Doç. Dr.

Tolga KOMUT*

20075

245

tolgakomut comu.edu.tr   * Ana Bilim Dalı Başkanı

 Santral: +902862180018