Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

YL öğretim planı

YL öğretim planı ve genel bilgiler ektedir.

Ekler

Jeofizik_M_ABD_YL_ogretim plani.pdf