Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Eğitim faaliyetleri

 

Kendi bölümümüzün yanı sıra diğer birimlerde eğitim programlarına katkı vermekteyiz.  

2019-2020 eğitim dönemi verdiğimiz dersler aşağıdadır.

İnşaat Mühendisliği:

-          Mühendislik Sismolojisi ve Depremsellik ( Tolga Bekler )

-          Sismik Tehlike Hesaplama ( Tolga Bekler )

-          Mühendisler için Spektral Analiz ( Tolga Bekler  Önerilecek)

 

Harita Mühendisliği:

-          Jeoid ve Düşey Datum (Emin Ulugergerli)

-          Koordinat sistemleri  (Emin Ulugergerli)

-          Gravimetri ( Tolga Bekler )

-          Yeriçi Dinamiği ( Tolga Bekler Önerilecek)

 

Jeoloji Mühendisliği

-          Genel Jeofizik  (Emin Ulugergerli)

-          Uygulamalı Jeofizik  (Emin Ulugergerli)

 

Tıp Fakültesi

-          Depremin Anatomisi ( Tolga Bekler )

-          Doğal Afetlerde İlksel Farkındalık   (Yusuf A. Kutlu)

              -          Deniz Araştırmaları Kapsamında Kuzey Anadolu Fay Hattının Patolojisi (Şebnem Önder)

Doğal Afetlerin Risk Yönetimi ABD  (Lisans Üstü)

-          Deprem Tehlike Analizi  ( Tolga Bekler )

-          Yıkıcı Depremler  ( Tolga Bekler )

-          Doğal Afetlere Karşı Kentleri Koruyan Mega Yapılar   (Yusuf A. Kutlu)

-          Doğal Afetlere Karşı Dirençli Birey, Toplum ve Kent (Yusuf A. Kutlu)

-          Risk İletişimi ve Doğal Afet Farkındalığı  (Yusuf A. Kutlu)

-          Kentsel Yaşamın Doğa ile Uyumsuzluğu ve Doğal Afetler  (Yusuf A. Kutlu)

-          UA  + Tez yönetimi  (Tolga Bekler )

-          UA  + Tez yönetimi  (Yusuf A. Kutlu)

 

Çevre Mühendisliği ABD (Lisans Üstü)

-          Çevre mühendisliğinde sayısal çözümlemeler   (Emin Ulugergerli)

-          Numerical Modelling in subsurface flow (Emin Ulugergerli)

-          Çevre Mühendisliğinde Matlab Tabanlı Programlama  (Yusuf A. Kutlu)