Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Öz Değerlendirme Raporu

Lisans ve Lisnas üstü Eğitim Öz Değerlendirme Raporları

Ekler

2019_Jeofizik_L_ODR.pdf
2019_Jeofizik_YL_ODR.pdf
2020_Bolum01_Tablolar.pdf
2020_Jeofizik_L_ODR.pdf
23-oz-degerlendirme-raporu-icin-kullanilabilecek-veri.docx
24-mudek-tarafindan-hazirlanan-oz-degerlendirme-rapor.doc