Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

PUKO Döngüsü

T. C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ PUKO DÖNGÜSÜ

 

Üniversitemiz genelinde ve Bölümümüz bünyesinde kalite güvence sistemi Yönetiminde PUKO Döngüsü yönetim sistemi, eğitim öğretim, araştırma, idari ve Toplumsal katkı süreçlerinde kararlılıkla uygulanmaktadır.

Buna göre faaliyetler ve iç denetim planlanır.

En az yılda bir kere olmak üzere yıllık faaliyet raporu hazırlanır ve iç denetim gerçekleştirilir. Öğrenci alımına izin verilmesi durumunda

● Her dönem sonunda dersi veren öğretim elemanlarının verilen derslerle ilgili öz değerlendirmelerine ilişkin kanıtlar toplanacaktır,

● Her ders özelinde her dönem sonunda öğrencilerin ortalama ve en az öğrenme çıktısı kazanım değerlerinin ve ders öz değerlendirmelerinin gündeme alındığı ve iyileştirme için alınabilecek aksiyonların kayda geçirildiği Bölüm Kurulu tutanakları hazırlanacaktır,

● Ders-Program Çıktıları değerlendirme anketi yapılacaktır,

● Yeni kazanan öğrenci anketi yapılacaktır,

●Mezun anketi yapılacaktır.