Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Yayınlar

  

  

 Tüm yayınlar için Researchgate'e bakılabilir.

2021
Erginal, A.E.,  Erenoğlu, R.C.,  Yıldırım, C., Selim, H.H., Kıyak, N.G., Erenoğlu, O., Ulugergerli, E., Karabıyıkoğlu, M., 2021. Co-seismic beachrock deformation of 8th century AD Earthquake in Middle Strand of North Anatolian Fault, Lake Iznik, NW Turkey, Tectonophysics,799,228690, https://doi.org/10.1016/j.tecto.2020.228690

Gezer, A , Bekler, T . (2021). 6 Şubat 2017, Mw=5.4 Ayvacık Depremi Öncesi ve Sonrası Temel Deprem Tehlike Parametrelerinin Analizi. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences,  DOI: 10.28979/jarnas.848568

2020

Gündoğdu, E., Özden, S., & Bekler, T. 2020. Sındırgı Fayı ve Düvertepe Fay Zonu Yakın Civarının Kinematik ve Sismotektonik Özellikleri: Batı Anadolu (Türkiye). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi6(2), 378-395.

Gürçay, S., & Çifçi, G. (2020). Chirp-Engineering Seismic Method For Exploring Seabed And Underwater Structures: Off-Shore Western Anatolia. Journal of Scientific Perspectives, 4(3), 217-222.

Işık, E., Karaşin, İ. B., Demirci, A., & Büyüksaraç, A. (2020). Seismic risk priorities of site and mid-rise RC buildings in Turkey. CHALLENGE6(4), 191-203.

KARASİN, İ. B., Ercan, I. Ş. I. K., DEMİRCİ, A., & AYDIN, M. C. 2020. Coğrafi Konuma Özel Tasarım Spektrumlarının Betonarme Yapı Performansına Etkisi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11(3), 1319-1330.

Komut, T., & YEŞİLYURT, S. K. 2020 Çanakkale Boğazı, Özbek Denizel Sekisi Oluşum Yaşı için ESR Tekniği ile bir Ön Değerlendirme. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 31-41.

Memiş, C., Göğüş, O. H., Şengül-Uluocak, E. , Pysklywec, R., Keskin, M., Şengör, A. C., & Topuz, G. (2020). Long Wavelength Progressive Plateau Uplift in Eastern Anatolia Since 20 Ma: Implications For The Role Of Slab Peel Back And Break Off. Geochemistry, Geophysics, Geosystems. https://doi.org/10.1029/2019GC008726
 

2019

Belce E., Bekler T., Kurban Y.C., Yalçiner C.Ç., 2019. "Ayasofya Müzesi Zemin Yüzey Deformasyonlarının Yeraltı Radarı (GPR) İle İncelenmesi ", ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE , cilt.7, ss.362-366,

Bekler T., Demirci A., Ekinci Y.L., Büyüksaraç A., "Analysis of local site conditions through geophysical parameters at a city under earthquake threat: Çanakkale, NW Turkey (Accepted Manuscript)", JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, no.1, pp. 31"-39, 2019

Çalik, A., Karaca, O., Yasar, C., & Ulugergerli, E. U. (2019). Fake and Synthetic Minerals; A Way to Sustain the Gem Supply. In Environmental Geotechnology (pp. 319-328). Springer, Singapore.  

Demirci, A. (2019). Frequency-dependent body-Q and coda-Q in Karlıova Triple Junction and its vicinity, eastern Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 28(6), 902-919.

Demirci, A., & Bekler, T. (2019). Büyük Menderes Grabeninde Cisim Dalgalarının Frekans Bağımlı Soğrulma Karakterinin Belirlenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi5(1), 116-123.

Gürçay, S., Çifçi, G. (2019). "Multi-Channel Marine Seismic Survey and Preliminary Results Off-Shore Karaburun Ridge (Western Sığacık Gulf-Aegean Sea)". Journal of Scientific Perspectives. Volume 3, Issue 3, Year 2019, pp. 229-236. DOİ:https://doi.org/10.26900/jsp.3.024 

Karataş, D , Zaman, U , Ulugergerli, E . (2019). An approach to obtain the structural information from the electrical resistivity well logging curves. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, (158), 345-352. DOI: 10.19111/bulletinofmre.451546  

Karabulut D., Bekler T., 2019. "Doğal Afetlerin Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Etkileri", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, cilt.5, ss.1-9.

Şengül‐Uluocak, E., Pysklywec, R. N., Göğüş, O. H., & Ulugergerli, E. U. (2019). Multidimensional geodynamic modeling in the Southeast Carpathians: Upper mantle flow‐induced surface topography anomalies. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 20. https://doi.org/10.1029/2019GC008277

2018

Kutlu, Y. A.,  Çalik  , A., &  Ulugergerli  , E. U. (2018). Şifalı taşların plasebo etkisi üzerine bir anket çalışması. Journal of Awareness, 3(Özel Sayı), 199-208.  

Altınsu, G , Bekler, T , Georgsson, L . (2018). Jeotermal Alanların Değerlendirilmesinde Jeofizik Yöntemler. MT Bilimsel, 14 (14), 1-16

Bekler T., Demirci A., "Preliminary Observations and Assessment of Çanakkale-Ayvacık Earthquake Activity", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.1-13, 2018

Çalık, A., Kapan, S., Erenoğlu, R. C., Erenoğlu, O., Yaşar, C., & Ulugergerli, E. U., 2018,  Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm Potansiyeli. Türkiye Jeoloji Bülteni/Geological Bulletin of Turkey, 61(2), 175-192.

İncesu, E. ve Kutlu, Y., A., SON YILLARDA JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN TERCİH EDİLMEME EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI. İstanbul Yerbilimleri Dergisi, 28(1-2), 23-30.

Toker, C , Ulugergerli, E , Kılıç, A . (2018). Naşa sokulumu (Batı Anadolu) ve teknotik anlamı: gravite ve deprem verilerinin birlikte analizi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, (156), 251-262. DOI: 10.19076/mta.346159

Karagoz O., Kosuke C., Yamanaka H., Ozel O., Cıtak S.,2018 “Broadband Ground-Motion Simulation Of The 24 May 2014 Gokceada (North Aegean Sea) Earthquake (Mw 6.9) in Nw Turkey Considering Local Soil Effects”, Bulletin Of Earthquake Engineering (Doi:10.1007/S10518-017-0207-6).

2017

Ulugergerli, E. U. (2017). Marine Effects On Vertical Electrical Soundings Along Shorelines. Turkish Journal Of Earth Sciences, 25. Doı: 10.3906/Yer-1610-10

2016

Miquelutti, L. G., Ulugergerli, E. U., Nascimento, D. And Fontes, S. L. (2016), On The Determination Of Marine Magnetotelluric Receiver Orientation Using Land Magnetic Observatory Data. Geophysical Prospecting, 64: 1350–1367. Doi:10.1111/1365-2478.12339

Şengül Uluocak, E., Pysklywec, R., & Göğüş, O. H. (2016). Present-day dynamic and residual topography in Central Anatolia. Geophysical Journal International, 206(3), 1515-1525.

Ozturk, M. Z., Erginal, A. E., Kiyak, N. G., Demirci, A., Ekinci, Y. L., Curebal, İ., ... & Ozturk, T. (2016). Records of repeated drought stages during the Holocene, Lake Iznik (Turkey) with reference to beachrock. Quaternary International, 408, 16-24.