Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

AKREDİTASYONA HAZIRLIK

                                                                     Akreditasyon Hazırlıklarımız

Bölüm stratejik planı ve özdeğerlendirme raporları hazırlanmış ve Üniversite ilgili birimleri ile paylaşılarak görüşler alınmıştır. Eksiklerimiz doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.


Özdeğerlendirme raporları ilgili bağlantıya tıklayın

Akreditasyona hakkında bilgi:  ilgili bağlantıya tıklayınız.