Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Akademik Performans

Akademik Performans

Jeofizik Mühendisliği 2021-2025 yılları arası akademik performans gostergeleri

 

Kişisel web sayfaları ( AVESİS ) ve yayınlar için ilgili bağlantıya tıklayın

Prof. Dr.

Emin Uğur ULUGERGERLİ*

Prof. Dr.

Ali Osman ÖNCEL*

Prof. Dr.

Tolga BEKLER

Doç. Dr.

Tolga KOMUT*

Doç. Dr.

Alper DEMİRCİ

Dr. Öğr. Üyesi

Ebru ŞENGÜL ULUOCAK

Dr. Öğr. Üyesi

Yusuf Arif KUTLU

Öğr. Gör. Dr.

Şebnem ÖNDER

Arş. Gör. Dr.

Özlem KARAGÖZ

 

Kurum dışı kaynaklar
Google akademik
ResearchGate

Ekler

Jeofizik-muh-2021_2025-akademik-performans-gosterg.docx