Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Akademik Performans

Akademik Performans 
Kişisel web sayfaları ve yayınlar için tıklayınız

Kurum dışı kaynaklar
Google akademik
ResearchGate