Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Doktora Program Tanımı

Artan nüfus, artan endüstriyel gereksinimler, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelim ve hızla kirlenen Çevre, yerbilimlerinde ve ilgili çalışma alanlarında sorunları da beraberinde getirmektedir. Profesyonel olarak Jeofizik mühendisliğinin özgün konularında eğitim almış araştırmacı ve uzmanların yetiştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluktan kaynaklı alanlarında deneyimli, ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan sorunları doğrulukla tanımlayabilen, bu sorunlara uygulanabilir çözümler üretebilen, kuramsal olarak da bilimle iş birliği içinde olan ve bilimsel gelişmelere önayak olabilecek, Bilimsel etik kurallara anlayış gösterecek uzman ve araştırmacı kadrolar yetiştirmektir. Bu amaçla doktora eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. En temel amacımız program hedeflerine uygun olarak öğrencilerimize daha iyi eğitim vermek, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak olacaktır.