Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Devam Eden ve Tamamlanan Projeler

 

Sıra No

 

Proje Başlığı

 

Proje No

Öğretim Elemanı

Adı-Soyadı

Öğretim Elemanı Projedeki konumu

Proje

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

55

Arap-Avrasya Çarpışma Bölgesi (Kuzey Arap Platformu Doğu Anadolu ve Kafkaslar) Jeodinamik Özelliklerinin Bütünleşik Analizi

ÇOMÜ BAP-3620 Ebru Şengül Uluocak Yürütücü 2021

      2022

54

Çanakkale Belediyesi ile yeni su kaynaklarının belirlenmesi projesi.

EKAP 2020_619751 Emin U. Ulugergerli Danışman 2020

      2021

53

Kuzeybatı Anadolu Ayvacık/Edremit Bölgesi Yerel Deprem Aktivitesinin İzlenmesi ve Yeraltı

Yapısının Görüntülenmesi

UDAP Ç09-19

Tolga Bekler/Alper Demirci/Yusuf Arif Kutlu

Yürütücü

2020

2022

52

Anatolian Tectonics (ANATEC)”. International Lithosphere Program (ILP)

ILP

Ebru Şengül-Uluocak

Araştırmacı

2020

2025

51

Orta derinlikteki (70-300 km) depremlerin gelişiminin jeodinamik modellerle araştırılması: Alp-Himalaya orojenik kuşağından örnekler

ITU-42595

Ebru Şengül-Uluocak

Araştırmacı

2020

2021

50

Kuzeybatı Ege Bölgesi Yerel Deprem Tomografisi ve Potansiyel Jeotermal Sahaların Araştırılması

FBA-2019-2923

Tolga Bekler

Yürütücü

2019

2020

49

Biga Yarımadası Aktif Sismik Kaynaklarında Cisim Dalgası Soğrulma Karakterlerinin Belirlenmesi

FHD-2019-2814

Alper Demirci /

Tolga Bekler

Yürütücü / Araştırmacı

14.01.2019

2021

 48

Çanakale ve Çevresinin 1B Ortalama Hız Modellerinin Orta Büyüklükteki Depremlerin Yer Hareketlerinin Simulasyonu ile Belirlenmesi

3001-118Y003

Özlem Karagöz Tan

Yürütücü

15.06.2018

15.04.2020

47

Denizel Alanda Ölçüm Amaçlı Doğal Potansiyel Veri Toplama Sistemi Tasarımı

FBA-2019-2875

Şebnem Önder/Emin U. Ulugergerli

Yürütücü / Araştırmacı

11.04.2019

13.04.2020

46

Şifalı Olarak Bilinen Doğal Taşların İnsanlar Üzerindeki Plasebo Etkisi

 FBA-2019-2783

Yusuf Arif Kutlu/Emin U. Ulugergerli

Yürütücü / Araştırmacı

06.03.2019

06.03.2020

45

Kuşadası Körfezi ve Çevresinde Toplanan Chirp Deniz Sismiği Verilerinin Deniz Altı Aktif ve Potansiyel Aktif Fay Bölgelerinin Yüksek Çözünürlüklü Olarak Belirlenmesi ve Haritalanması Amacıyla İşlenmesi ve Yorumlanması

FBA-2018-2724

Savaş Gürçay

Yürütücü

28.12.2018

28.02.2020

44

Jeofizik Araştırmalarda DA Özdirenç Yöntemi için bir Aygıt Tasarımı

FBA-2018-2699

Emin U. Ulugergerli

Yürütücü

05.10.2018

07.10.2019

43

İznik Gölü Güney Kıyılarındaki Yalıtaşlarında Deprem İzlerinin Araştırılması

SBA-2018-2772

Emin U. Ulugergerli

Araştırmacı

14.12.2018

16.09.2019

42

Yarı Değerli Süs Taşlarının Uzaktan Algılama Tekniği ile Görüntülenmesi: Dereyalak Agat ve Opalleri Örneği

FBA-2018-1384

Emin U. Ulugergerli

Araştırmacı

22.01.2018

22.07.2019

41

Biga Yarımadası ve Ayvacık Çevresi Güncel Depremlerinin Sürekli İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

FHD-2018-2704

Tolga Bekler /

Alper Demirci

Yürütücü / Araştırmacı

04.10.2018

04.10.2019

40

Uçlaşmayan elektrot üzerine araştırma ve üretim

Tasarım Projesi/ ÇOMÜ Teknopark/

55085

Emin U. Ulugergerli

Yürütücü

15.01.2019

15.12.2019

 39

Doğru akım özdirenç verilerinin 2B modellenmesi için yazılım

AR-GE/

ÇOMÜ Teknopark/

53995

Emin U. Ulugergerli

Yürütücü

08.11.2018

15.12.2019

38

Jeofizik Araştırmalarda DA Özdirenç Yöntemi için bir Aygıt Tasarımı

FBA-2018-2699

Emin U. Ulugergerli

Yürütücü

05.10.2018

20.12.2019

37

İznik Gölü Güney Kıyılarındaki Yalıtaşlarında Deprem İzlerinin Araştırılması

SBA-2018-2772

Emin U. Ulugergerli

Araştırmacı

14.12.2018

10.10.2019

36

Geomatik Yöntemlerle Heyelanların İzlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Tematik Haritaların Oluşturulması: Biga Yarımadası (Çanakkale) Örneği.

TÜBİTAK -112Y336

Ebru Şengül-Uluocak

Araştırmacı

 

15.04.2013

 

15.08.2018

35

Ayvacık ve Çevresi Depremlerinin Yerel Sismik Ağ ile İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

FBA-2017-1361

Tolga Bekler /

Alper Demirci

Yürütücü / Araştırmacı

26.10.2017

 

20.11.2018 

34

Zeytindağ, Bergama, Soma ve Kırkağaç Faylarının Kinematiği ve Sismotektoniği

FBA-2016-758

Tolga Bekler /

Alper Demirci

 

Araştırmacı

2015

2017

33

06 Şubat 2017 Ayvacık-Çanakkale Depremleri Sonrası GPS/GNSS ile Post Sismik Kabuk Hareketlerinin İzlenmesi

FHD-2017-1200

Tolga Bekler/

Emin U. Ulugergerli

Araştırmacı / Araştırmacı

05.04.2017

05.04.2018

32

Bakışımlı modeller ile kuyu logu özdirenç verilerinin yorumu için yazılım geliştirilmesi

FBA-2017-1174

Emin U. Ulugergerli

Yürütücü

02.06.2017

23.02.2018

31

Düvertepe Fay Zonunun Yaşı, Kinematiği ve Sismotektoniği

FHD-2016-982

Tolga Bekler

Araştırmacı

2016

2017

30

Osmanlar Fayının (Balıkesir) Yaşı, Kinematiği ve Sismotektoniği

FBA-2016-809

Tolga Bekler

Araştırmacı

2016

2018

29

SATREPS-MarDiM-Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in The Marmara Region and Disaster Education in Turkey (Marmara Bölgesinde deprem ve Tsunami zararlarının azaltılması ve Türkiye'de Afet Eğitimi Projesi)–Japonya JST/JICA, SATREPS-Türkiye Kalkınma Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bak., Kop Bkl. Bşk., Avrupa Birliği Bak.-Çalışma ve Sosyal Güv. Bak.( https://www.jst.go.jp/global/english/kadai/h2408_turkey.html)

Kalkınma Bakanlığı-2014K140100

Özlem Karagöz

Araştırmacı-Dokotora Öğrencisi

01.05.2013

31.04.2018

28

Çanakkale Çevresindeki Denizel Sekilerin Araştırılması 

FBA2014-66

ÇOMÜ BAP

Tolga Komut/
Ebru Şengül-Uluocak

 

Yürütücü/

Araştırmacı

1.8.2014

1.8.2015

27

Sismik Dalga Formunda, Ocak Patlatmaları Kullanılarak Yerel Zemin Koşullarının İncelenmesi

BAP/2353

Tolga Bekler

Yürütücü

2012

2014

26

Pers Satraplık Merkezi Daskyleion’da Anadolu Pers Kültürünün Yönetimsel ve Dinsel Yapılarının

Çevreleriyle İlişkilerinin Araştırılması-Jeofizik Çalışmalar

TÜBİTAK

Ebru Şengül-Uluocak

Araştırmacı

01.08.2011

1.2.2012

25

Ağadere Mevkii Şehitlik Alanı Çanakkale Araştırmaları: Manyetik Yöntem Araştırması

Bilimsel Araştırma Projesi

Ebru Şengül-Uluocak

Araştırmacı

01.01.2011

31.12.2011

24

E-Yönetime Geçiş Sürecinde Yönetim Bilişim Sistemleri Yazılımı Geliştirilmesi , (Evrak Yönetimi,Ayniyat Yönetimi,Proje Yönetimi)

BAP 2007/03,

Emin U. Ulugergerli

 

01.03.2007

22.04.2011

23

Tekirdağ Menekşe Çatağı Doğu Çatak 2007 Kazıları ve Prehistorik-Klasik Dönem Deprem araştırmaları,

2007/23B

Tolga Bekler /Emin U. Ulugergerli/

Ebru Şengül-Uluocak

Araştırmacı

02.04.2007

 

10.05.2010 

22

Yüzey Dalgası, P ve S Alıcı Fonksiyonları, Telesismik P ve S Seyahat Zamanı Rezidülleri ve SKS Ayrımlaşma Verilerinden Anadolu Plakasının Kabuksal, Litosferik ve Astenosferik Hız Yapısının Anizotropik Olarak Saptanması,

TÜBİTAK-ÇAYDAG-RFBR, 111Y190

Yusuf A. Kutlu

Araştırmacı

2013

2015

21

Avrupa-Akdeniz Bölgesinin Altındaki Üst-Manto Anizotropik Sismik Hız Yapısının Yüzey Dalgaları, Alıcı Fonksiyon ve SKS Ayrımlaşma Verilerinin Ortak Kullanımı ile Yorumu,

TÜBİTAK-ÇAYDAG-EVRENA109Y345

Yusuf A. Kutlu

Araştırmacı

   

20

Adatepe-Lapseki Heyelan Alanının Jeofizik Özelliklerinin Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemleri İle Belirlenmesi

ÇOMÜ-BAP

Tolga Bekler / Alper Demirci

Yürütücü / Araştırmacı   

2010

2012

19

Troia Fayı'nın Paleosismolojisi

TÜBİTAK

 

Emin U. Ulugergerli

Araştırmacı

2011

 

18

Tek İstasyon Mikrotremor Ölçümleri İle Çanakkale Jeoteknik Zemin Sınıflaması

ÇOMÜ-BAP

Tolga Bekler

Yürütücü

2009

 

17

Sumaki Höyük Kazısı,

Arkeojeofizik Çalışması

ÇOMÜ
Arkeoloji Bölümü
Projesi

Ebru Şengül-Uluocak

Yürütücü (Jeofizik Uygulama)

1.7.2009

1.8.2009

16

Tek İstasyon Mikrotremor Ölçümleri ile Çanakkale Jeoteknik Zemin Sınıflaması

BAP-2008/47

Tolga Bekler/Alper Demirci/Özlem Karagöz

Yürütücü

2008

2009

15

Türkiye'nin Meteorit Çarpma Kraterleri Envanteri: Kraterlerin Morfolojik Özellikleri ve Uydu Görüntüleriyle Bulunması

TÜBİTAK 104T327

Ebru Şengül-Uluocak

Araştırmacı

2005

2008

14

Gökçeada Yeni Bademli Hoyuğünde Arkeojeofizik Araştırma

Hacettepe Üniversitesi-BAP

Emin U. Ulugergerli

Araştırmacı

2007

2007

13

Menekşe Çatağında Arkeojeofizik Araştırma

ÇOMÜ-BAP

Emin U. Ulugergerli /Ebru Şengül-Uluocak

Araştırmacı

2007

2007

12

Asağıokçular Köyü Maden Sahası Araştırması

Özel Kuruluşlar
Tarafından
Desteklenen
Proje

Emin U. Ulugergerli /Ebru Şengül-Uluocak

Yürütücü/ Araştırmacı

1.6.2006

5.7.2007

11

Güzelyalı Çanakkale Heyelan Etüdü

 

ÇOMÜ

BAP

Ebru Şengül-Uluocak

Araştırmacı

1.4.2005

31.5.2005

10

Çanakkale Düzensiz Atık Depolama Sahasının Yüzey ve Yeraltı Sularına Etkisinin Uygulamalı Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması

ÇOMÜ

BAP

Ebru Şengül-Uluocak

Araştırmacı

2003

2004

9

Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Subay Gazinosu ve Bölük Hizmet Binası Zemin Etüt

Çalışması

Diğer Kamu Kuruluşları Tarafından Desteklenen Proje

Ebru Şengül-Uluocak/Savaş Gürçay

Araştırmacı

1.4.2003

30.4.2003

8

Amorium Antik Kenti Arkeolojik Kazısı, Arkeojeofizik Çalışma

 

Diğer Kamu Kuruluşları Tarafından Desteklenen Proje

Ebru Şengül-Uluocak

Araştırmacı

1.7.2002

1.8.2002

7

Çanakkale Kenti Karacaören yerleşim alanı zemin etüdü 

Çanakkale Belediyesi Tarafından Desteklenen Proje

Ebru Şengül-Uluocak/ Savaş Gürçay

Araştırmacı

1.7.2002

31.8.2002

6

Simav Fayı ile Kütahya Fayı (Emet-Orta-Batı Anadolu) Arasında Kalan Bölgenin Neotektonik ve Sismotektonik Özellikleri

TÜBİTAK 109Y103

Tolga Bekler /

Alper Demirci/Tolga Komut

 

Araştırmacı

 

 

5

Çan-Biga Fayı'nın Geç Kuvaterner Aktivitesi

ÇOMÜ-BAP

 

 

 

 

4

Terzioğlu Kampüs Alanında Olası Heyelan Riskinin Elektrik Özdirenç Tomografi ve Doğal Potansiyel Yöntemleri ile Araştırılması,

BAP, FAY.2014-337

Yusuf Arif Kutlu

Araştırmacı

11.8.2014

11.7.2016

3

19. Yüzyıl Türkiye Deprem Tarihi ve Sosyo-Ekonomik Etkileri,

TÜBİTAK, 113K146

 

 

 

 

2

Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu Transform Fay Sistemi-Çok Kollu Transform Fayının Kuvaterner Sonrası Evriminin İncelenmesi,

 

TÜBİTAK, 112Y026

Savaş Gürçay

Araştırmacı

08.2012

08.2015

1

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Altyapısında Temel Jeofizik Çalışmaların Yapılabilmesi için 24 Kanallı Sismik ve Mikrotremor Cihazlarının Kazandırılması

FAY-2015-571

Yusuf Arif Kutlu

Araştırmacı

 

29.6.2015

 

 

29.4.2016