Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Komisyonlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Komisyon Üyelikleri

 

Kalite Güvencesi  ve Müdek Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu

Dr. Şebnem Önder

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli

 

Anket Değerlendirme Komisyonu 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Demirci*

Dr. Özlem Karagöz

 

Staj Komisyonu 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu*

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak

 

İntibak Komisyonu 

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli*

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak

 

Arşiv Komisyonu

Prof. Dr. Tolga Bekler*

Dr. Özlem Karagöz

 

AKTS ( ECTS ) Sorumlusu

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli*

 

Farabi Değişim Programları Sorumlusu

Prof. Dr. Ali Osman Öncel*

 

Mevlana Değişim Programları Sorumlusu

Prof. Dr. Ali Osman Öncel*

 

Erasmus Değişim Programları Sorumlusu

Prof. Dr. Ali Osman Öncel*

 

WEB Sorumlusu

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli*

 

Eğitim Komisyonu Temsilciliği

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli*

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu

Dr. Şebnem Önder

 

 

Ders Plan-Program Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli*

Prof. Dr. Tolga Bekler

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu

Doç. Dr. Tolga Komut

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak

Dr. Öğr. Üyesi Alper Demirci

 

 

Burs Komisyonu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak*

Prof. Dr. Tolga Bekler

 

Stratejik Plan ve Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu

Doç. Dr. Tolga Komut*

Dr. Özlem Karagöz

 

Alt Yapı ve Güvenlik Komisyonu

Prof. Dr. Tolga Bekler*

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu

 

Bölüm Tanıtım, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Alper Demirci*

Dr. Özlem Karagöz

 

Mezunlar Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak*

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu

 

*Komisyon başkanı

 

 

Uygulamalı Jeofizik Lab Sorumlusu

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli*

 

Sismoloji ve Sismik Lab.  Sorumlusu

Prof. Dr. Tolga Bekler*

 

Jeofizik Modelleme Lab. Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu*