Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Tarihçe

Ç.O.M.Ü. Jeofizik Mühendisliği Bölümü 2000 yılında açılmıştır. 

Lisans düzeyinde eğitim için ilk öğrenciler  2003-2004 eğitim-öğretim yılında almıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren her yıl bölümden ortalama olarak 25 öğrenci mezun olmuştur. 2011 ve izleyen yıllarda, ÖYS sınavına giren öğrencilerin tercihlerindeki değişimlere bağlı olarak bölüme gelen öğrenci sayısında azalmalar yaşanmış ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle lisans düzeyi öğrenci alımı YÖK tarafından durdurulmuştur.

Bölümün kurulmasına koşut olarak 2001 yılı Ocak ayı itibariyle yüksek lisans programı açılmıştır. 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren ortalama 3 öğrencinin mezun olduğu program halen eğitimin vermeye devam etmektedir. 

2019 yılı Ocak ayı itibariyle doktora programı açılmıştır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da ilk öğrencilerini kabul edecektir.  

Öğretim elemanlarının sayıları yıllara bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte genelde sismoloji ve uygulamalı jeofizik alanlarında bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.