Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Program egitim amaclari

Eğitim amaçları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği mezunlarının dört yıllık eğitim sonucunda erişmeleri hedeflenen mesleki beklentilerini ve kariyer hedeflerini ortaya koymaktadır.

• Mezunlarımız uluslararası ölçekte teknoloji kullanımına ve yenilikçilik ilkelerine dayalı mühendislik yöntemlerini kullanarak gerek mühendislik ölçmeleri derekse eldeki veriy, anlanmlandırma  ve bilişim teknolojileri alanlarında yetkinlikleri doğrultusunda istihdam edilerek tasarım, ölçme, değerlendirme, modelleme, analiz ve raporlama çalışmalarında görev alır. 

• Mezunlarımız yetkinliklerin geliştirerek farklı sektörlere uyum saglayıp geçiş yapabilirler.

• Mezunlarımız yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki gelişimini sürdürürler.