Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Program Çıktıları

Program Çıktıları

 • 1 Matematiğe dayalı fizik konusunda yeterli altyapısı vardır.
 • 2 Mühendislik problemlerini çözümleme ve tasarlamada; sayısal analiz, sinyal analizi ve modelleme tekniklerini kullanır.
 • 3 Yer yapısının anlaşılması ve üç boyutlu yapısal problemlerin çözülmesinde yeterli altyapısı vardır
 • 4 Mühendislik uygulamalarında gerekli olan jeofizik yöntem ve araçları seçer ve kullanır.
 • 5 Jeofizik veri toplama ve veriyi işleme konusunda yeterli altyapısı vardır
 • 6 Jeofizik yazılımları kullanabilme ve gerektiğinde yazılım geliştirebilme altyapısısı vardır.
 • 7 Jeoloji, inşaat, çevre, tarih, arkeoloji ve deniz araştırmalarında disiplinler arası çalışabilme yetkinliğine ulaşmıştır.
 • 8 Verilen bir jeofizik problemi çözmek amacıyla, bilgiye ulaşmada kaynak taraması yapma yetkinliğine ulaşmıştır.
 • 9 Gelişen teknolojiye koşut olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • 10 Jeofizik biliminin ilgi alanı nedeniyle uluslararası ilişkileri takip eder ve uluslararası eşlenik birimlerle bağlantı kurar.
 • 11 Çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir ve bu amaçla alanındaki gelişmeleri takip eder.
 • 12 Topluma yönelik mesleki alanı ile ilişkili bilgilendirme çalışmalarında aktif rol oynar.
 • 13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine ulaşmıştır
 • 14 Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında yeterli altyapısı vardır.
 • 15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları konusunda raporlama, yönetim ve organizasyon konularında yeterli altyapısı vardır.


Güncel bilgileri ilişklendirmeler için tıklayın