Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

YAZILIM

     

 

 

KINGDOM SUITE

Sismik Yorum

 

www.seismicmicro.com