Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

YAZILIM

     Bölümümüz ile yazılım üreten kurumlar arası iletişim sağlanarak çeşitli mesleki yazılımlar  kullanıma açılmıştır. Ticari yazılımların yanı sıra, bölümümüz çalışanları tarafından üretilen yazılımlarda da uygulamacıların hizmetine sunulmaktadır. Uygulamada eksikliği duyulan ve karşılaşılan sorunlara yönelik özgün yazılımların geliştirilmesi bu  laboratuvar   bünyesinde yapılmaktadır.  Bu amaçla öğrencilerimiz de, tez çalışmaları süreçlerinde kendi yazılımlarını hazırlamaları konusunda desteklenmektedir.

 

 

 

KINGDOM SUITE

Sismik Yorum

 

www.seismicmicro.com

İNDİRİLEBİLECEK PROGRAMLAR

  • Sismik hızlardan yer parametrelerinin eldesi