Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Özgörev ve Özgörü

Özgörev ve Özgörü

Özgörevimiz, lisans üstü eğitim ile yerbilimlerinde öne çıkan yerüstü ve yeraltı unsurların araştırılması yer yapısının incelenmesi kapsamında, depremlerin ve etkilerinin araştırılması, enerji üretiminde kullanılabilecek doğal yeraltı kaynaklarının araştırılması, arkeolojik değeri olan kalıntıların araştırılması ve mühendislik yapılarının inşaa edileceği alanların incelenmesi konularında yetkin olan, kendini geliştirmek için bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen, proje süreçlerinde mesleki etik değerleri, çevreye ve topluma karşı duyarlılığı ile örnek olan, yaratıcı ve girişimci özelliklerini taşıyan meslektaşlarımızı yetiştirmektir.

 

Özgörümüz, lisans üstü eğitim ile  gerek ulusal gerekse uluslararası projelerde yer alabilecek ve bu projelere hem fikir üreterek hem de fikirleri hayata geçirerek katkı koyabilecek meslektaşlarımızı yetiştirebilecek bir merkez halini almaktır.