Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Jeofizik

  • Laboratuvar bünyesinde karmaşık jeolojik, jeofizik ve jeoteknik sorunlar için çözümler üretilmektedir. Soruna yönelik aygıt tasarımı ve üretimi yapılmakta danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

 

  • Geleneksel uygulamaların yanı sıra "Adli-jeofizik" ile deniz ve göller de jeofizik yöntemlerin uygulaması gibi yeni uygulama alanları  da öne çıkarılmaktadır.