Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Jeofizik

--ARES Çoklu Elektrot özdirenç ölçer

resim266110--FlashRes64 Çoklu Elektrot Özdirenç Tomografi Cihazı

resim266755--SP

resim496067--Toplam Alan Manyetometre