Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Projeler

  • Terzioğlu Kampüs Alanında Olası Heyelan Riskinin Elektrik Özdirenç Tomografi ve Doğal Potansiyel Yöntemleri ile Araştırılması, BAP, FAY.2014-337, 2014-

ARAŞTIRMACI DÜZEYİNDE

  • Geomatik Yöntemlerle Heyelanların İzlenmesi Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Tematik Haritaların Oluşturulması: Biga Yarımadası (Çanakkale) Örneği, TÜBİTAK, 112Y336 2013-
  • 19. Yüzyıl Türkiye Deprem Tarihi ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, TÜBİTAK, 113K146, 2013-
  • Marmara Disaster Mitigation (MarDiM)- (Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in The Marmara Region and Disaster Education in Turkey )–supported by JST/JICA, SATREPS, 2013-
  • Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu Transform Fay Sistemi-Çok Kollu Transform Fayının Kuvaterner Sonrası Evriminin İncelenmesi, TÜBİTAK, 112Y026, 2012-