Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

TÜBİTAK-1001-2021 “DEPREM ARAŞTIRMALARI” ÇAĞRISI

TÜBİTAK-1001-2021 “DEPREM ARAŞTIRMALARI” ÇAĞRISI

TÜBİTAK-1001-2021 “DEPREM ARAŞTIRMALARI” ÇAĞRISI kapsamında,
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nün önerdiği “30 Ekim 2020 Ege Denizi Depreminden En Çok Etkilenen İzmir Bornova Havzasının Yerbilimsel Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı proje kabul edilmiştir.
Proje ekibinde, bölümümüz öğretim elemanlarından Dr. Özlem KARAGÖZ araştırmacı olarak yeralmaktadır.

Proje konusu: 30 Ekim 2020 Ege Denizi Depremi’nden sonra İzmir il merkezinde
nüfusun yoğun olduğu, önemli yerleşim yerlerinden biri olan Bornova Havzası’nda
ortaya çıkan yapı hasarları ve binaların yıkılmasına neden olan havza yapısının
jeofizik ve jeolojik çalışmalar yapılarak belirlenmesi olarak tanımlanmıştır.
Tüm proje ekibine  başarılar dileriz.