Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

LİTERATÜR

TÜRKÇE YAYINLAR
YÖK Tez Merkezi

MTA Dergisi

Jeofizik Dergisi

Türkiye Jeoloji Bülteni

Mavi Gezegen

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Yerbilimleri


İNGİLİZCE YAYINLAR

ISI WEB OF SCIENCE (Universite ağından bağlanılması gerekli)