Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2012-2013 Öğretim Yılı Seminerleri

2012-2013

Güz Yarıyıl Seminerleri / Autumn Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker

Yrd. Doç. Dr. Tolga BEKLERÇOMÜ, Jeofizik  Müh. Blm.

Konu / Subject S-dalgasının Mikrotremor ve Yüzey Dalgası analizlerindeki faktörü
Tarih / Date 8.11.2012

 

Konuşmacı / Speaker Alper ŞENGÜL, İstanbul Üniversitesi Jeoloji M.B
Konu / Subject Van Gölü Havzası Sismotektoniği
Tarih / Date 16.11.2012

 

Konuşmacı / Speaker Aydın BÜYÜKSARAÇ, ÇOMÜ, Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Türkiye'nin Kabuk Yapısının Havadan manyetik, Gravite ve Derin Sismik Yansıma Verisiyle İncelenmesi
Tarih / Date 22.11.2012

 

Konuşmacı / Speaker Tolga KOMUT, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Epirojenik ve Tektonik Hareketler
Tarih / Date 29.11.2012

 

Konuşmacı / Speaker Şebnem ELBEK, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Marmara Denizi'nin Güncel Tektoniği
Tarih / Date 06.12.2012

 

Konuşmacı / Speaker Çağlar YALÇINER, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.
Konu / Subject Arkeojeofizik Çalışmalarda Yeni Yöntemler
Tarih / Date 13.12.2012

 

Konuşmacı / Speaker

Ebru ŞENGÜL, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject MT yöntem gürültü yok etme çalışmaları
Tarih / Date 18.12.2010

 

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker Taner GÜRER ,ÖVNER Mühendislik
Konu / Subject Gelibolu ilçesi Mühendislik sorunları ve Jeofizik Yaklaşımlar
Tarih / Date 21.02.2013

 

Konuşmacı / Speaker Özlem KARAGÖZ ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.
Konu / Subject Ege Bölgesi için Olasılıksal Yaklaşımla Farklı Azalım İlişkilerinin Karşılaştırılması
Tarih / Date 28.02.2013

 

Konuşmacı / Speaker Yunus Levent EKİNCİ, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.
Konu / Subject Gravite Verilerinde Türev Tabanlı Teknikler İle Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi: Ege Graben Sisteminden Örnek Uygulama
Tarih / Date 07.03.2013

 

Konuşmacı / Speaker Alper DEMİRCİ ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.
Konu / Subject Sismolojik Açıdan 2011-2012 Simav Depremleri
Tarih / Date 14.03.2013

 

Konuşmacı / Speaker Aydın BÜYÜKSARAÇ, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.
Konu / Subject Kent ve Jeofizik: Çanakkale
Tarih / Date 21.03.2013

 

Konuşmacı / Speaker Yunus Levent EKİNCİ, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.
Konu / Subject Karstik Boşluk Araştırmalarında DA Özdirenç ve Manyetik Yöntem uygulamaları: İzmir Bozdağ Örneği
Tarih / Date 28.03.2013

 

Konuşmacı / Speaker Ayten ÇALIK, ÇOMÜ Jeoloji Müh. Blm.
Konu / Subject Kayaç ve Minerallerin tanınmasındaki temel kriterler
Tarih / Date 11.04.2013

 

Konuşmacı / Speaker R. Cüneyt ERENOĞLU, ÇOMÜ Geomatik Müh. Blm.
Konu / Subject Yer Kabuğundaki Mikrodeformasyonların İzlenmesinde Jeodezik Ağların Kullanılması: Marmara Bölgesi Örneği
Tarih / Date 18.04.2013

 

Konuşmacı / Speaker Ekrem ZOR, TUBİTAK, MAM, YDBAE
Konu / Subject Bursa İlinin Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirmesi
Tarih / Date 25.04.2013

 

Konuşmacı / Speaker Öcal NECMiOĞLU, KRDAE, Jeofizik ABD
Konu / Subject KRDAE-Bölgesel Tsunami Uyarı ve Değerlendirme Merkezi
Tarih / Date 02.05.2013

 

Konuşmacı / Speaker Yunus Levent EKİNCİ, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.
Konu / Subject Gravite Verilerinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan 3-Boyutlu Hücre ve Yapı Tabanlı Ters Çözümü
Tarih / Date 09.05.2013

 

 

Yer:  Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu:
Saat: 14:00 – 14:30
Sekreterya:  Dr. Tolga BEKLER ( tbeklercomu.edu.tr)