Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Doktora DERS

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

 

Zorunlu Dersler:

KOD

DERSİN ADI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

T

U

K

ECTS

JF- 6000

Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri

Doç. Dr.  Tolga KOMUT

3

0

3

7,5

JF- 6001

Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri

Doç. Dr.  Tolga KOMUT

3

0

3

7,5

FBE

Seminer

İlgili Öğretim Üyeleri

0

2

1

7,5

FBE

Doktora tez önerisi

İlgili Öğretim Üyeleri

0

0

0

30

FBE

Doktora Tezi (Ph.D.)

İlgili Öğretim Üyeleri

10

0

10

30

 

 

 

Seçmeli Dersler:

Güz Dönemi Açılacak Seçmeli Dersler

KOD

DERSİN ADI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

T

U

K

ECTS

JF-6003

Jeoteknik araştırmalarda yer dinamik parametreler

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli

3

0

3

7,5

JF-6005

Uygulamalı Jeoteknikte Mühendislik Sismolojisi

Doç. Dr. Tolga Bekler

3

0

3

7,5

JF-6007

Manyetotelürik Veri Analizi ve Yorumlamasında Özel Konular

Dr. Öğretim Üyesi Ebru ŞENGÜL ULUOCAK

3

0

3

7,5

JF-6009

Jeofizikte İleri Programlama Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif KUTLU

3

0

3

7,5

 

 

Bahar Dönemi Açılacak Seçmeli Dersler

 

 

KOD

DERSİN ADI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

T

U

K

A

JF-6002

Sismolojik  Veri Toplama ve Analizinde Özel Konular

Doç. Dr. Tolga Bekler

3

0

3

7,5

JF-6004

Depremlerin Önceden Belirlenmesi Çalışmaları

Doç. Dr. Tolga KOMUT

3

0

3

7,5

JF-6006

Jeofizikte Unix Tabanlı Programlama

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif KUTLU

3

0

3

7,5

JF-6008

Jeofizikte Özel Konular; Anadolu’nun Jeodinamik Özellikleri

Dr. Öğretim Üyesi Ebru ŞENGÜL ULUOCAK

3

0

3

7,5

JF-6010

Farkli fiziksel parametrelerin birlikte ters çözümü

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli

3

0

3

7,5

Teorik: T, Uygulama: U, Kredi: K, AKTS: A