Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Jeofizik

Jeofizik Mühendisliği nedir ?

Jeofizik, yeryuvarının ve diğer gezegenlerin fiziksel yapısını, yerin davranışını, depremleri inceleyen, yeraltı kaynaklarını (su, petrol, doğalgaz, maden yatakları, jeotermal alanlar), arkeolojik ve kültürel kalıntıları arayan, mühendislik yapıları ile kentsel yer seçimini v.b.*1 belirleyen, fizik yasaları uyarınca matematiği ve jeolojiyi kullanarak yeraltının anlaşılmasını sağlayan, görüntüleyerek araştıran ve yeryuvarının dinamik davranışlarını belirleyen bilim dalıdır.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde lisans ve yüksek lisans eğitimi vermektedir. Jeofizik Mühendisliği Bölümü eğitim programlarını, 2 doçent, 2 yardımcı doçentten oluşan öğretim üyesi kadrosu, 2 öğretim ve 2 araştırma görevlisi ile sürdürmektedir.

*1
UYGULAMA ALANLARI
Jeotermal enerji
Jeotermal turizm
Deprem
Tsunami
Mühendislik (yapı [baraj, köprü, viyadük, gökdelen, rıhtım, hava alanı, tünel, yol v.s.] - zemin ilişkisi, zemin)
Maden
Petrol
Su
Doğal gaz
Arkeoloji
Sağlık (zehirli kayaçlar)
Çevre (atıklar - rezervuarlar)
Sınır anlaşmazlıkları (dış siyaset, uluslararası hukuk, ana kara doğal uzanım)

PÜR BİLİM
Uzay
Ay
Güneş
Gezegenler
Atmosfer
Arz içi, devinimi, oluşumu ve geçmişi
Tomografi
Matematik ve analog modelleme
Bulanık mantık
Matematik
Fizik
Programlama
Grafik çizim
Haritalama