Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Jeofizik

Jeofizik nedir ?

Doğayı sevenlere yönelik bir bilimdalıdır. Çalışma süreçlerinde ilginç yerleri görme olanağı sağlarken, hem yeryuvarının hem de diğer gezegenlerin fiziksel yapısını inceleyen bilim dalıdır.

Jeofizik Bilimi, yeryuvarını oluşturan kayaçların ve yer malzemelerinin farklı fiziksel değiştirgenlere bağlı olarak geliştirilmiş çeşitli yöntemleri içinde barındırır:

*   Sismoloji 

          *   Elektrik yöntemler 

*   Sismik  Yöntemler

          *   Elektromanyetik yöntemler 

*   Gravite Yönetemi

          *   Radyometrik yöntemler 

*   Manyetik Yöntemi

          *  bunlara ek olarak sismoelektrik gibi birleşik yöntemler

                                      
Jeofiziğin Uygulama Alanları

*   Yerin iç yapısının araştırılması ve haritalanması
*   Depremlerin gözlemlenmesi incelenmesi
*   Genel olarak hidrokarbon araştırmaları (kömür, petrol, doğalgaz)
*   Jeotermal alanların araştırılması
*   Maden yataklarının araştırılması
*   Yeraltı suyu arama araştırmaları
*   Çevre ve kirliliğinin araştırılması haritalanması
*   Mühendislik yapıları yer, temel, zemin araştırmaları
*   Mühendislik yapıları yapı ve sağlamlık araştırmaları
*   Arkeolojik ve kültürel yapıların araştırılması
*   Kentsel dönüşüm yer seçimi araştırmaları

Başta olmak üzere yer üstü ve altı ile ilgili tüm araştırmalar
 
Jeofizik bilim dalında kullanılan başlıca yöntemler nelerdir? 


Gravite: yeryapısını oluşturan jeolojik birimleri ağırlıklarına göre haritalama amacı ile kullanılır.

Manyetik: yeryapısını oluşturan jeolojik birimleri mıknatıslanma özelliğine göre haritalama amacı ile kullanılır.
 
Sismoloji: Deprem bilmidir. Depremleri her yönü ile inceler.


Sismik: ses dalgaların incelenmesi yer altının incelendiği ve haritalandığı bir çalışmalardır.

Elektrik: yeryapısını oluşturan jeolojik birimlerin elektrik akımına gösterdiği zorluğu inceler ve buna göre haritalar.

Elektromanyetik: yeryapısını oluşturan jeolojik birimlerin elektromanyetik alanlara (örneğin radyo yayınlarına) gösterdiği tepkiyi inceler ve buna göre haritalar.

Paleomanyetizma: Kayaçların veya diğer maddelerin, oluştukları zamanda (çok çok eski zamanlarda)  yer manyetik alanının (pusula yönünün) doğrultu ve şiddetinin belirlenmesi için çalışmalar yapar.

Radyometrik ve Jeotermik: Genellikle kayaçların yaydığı çok çok az miktardaki radyasyon ve sıcaklık değererini inceleme ve haritalama yöntemidir
 
Kuyu Logları: Bir sondaj kuyusunun içinde tüm jeofizik ölçüleri uygular
 


Jeofiziğe katkıda bulunan bazı Türk bilim insanları ve Türkiye’deki gelişimi

Genel bilgi için Özçep, F., Hisarlı, M., & Makaroğlu, Ö. 2018. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE JEOFİZİĞİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ. İstanbul Yerbilimleri Dergisi, 28(1-2), 1-22."Jeofizik Mühendisleri" nin çalıştığı kurum ve kuruluşlar.

Son dönemlerde Jeofizik Mühendisleri kendi işlerini kurma eğilimindedirler.
Bunun yanısıra birçok kurumda çalışabilmektedir. Güncel durum için
https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri