Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Bölüm Etkinlikleri

Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Verilen Seminerler:

 

11 Kasım 2016

Onur Eyisüren

(Jeofizik Müh)

Dinamik elastik Modellerin Jeofizik Teknikler İle Belirlenmesi

Çanakkale Belediyesi

18 Kasım 2016

Efecan Belce

(Jeofizik Mühendisi)

Ayasofya Müzesi Zemin Yapısının Yer Radarı Araştırmaları ile Değerlendirilmesi

ÇOMÜ FBE

25 Kasım 2016

Doğan Can Karataş

(Jeofizik Müh)

Ağaçların İç Yapısının Elektrik Özdirenç Tomografi (ERT) Yöntemi İle İncelenmesi ve Kullanılan Elektrotların Karşılaştırılması

ÇOMÜ FBE

02 Aralık 2016

Denizhan Güneş

(Jeofizik Mühendisi)

Manisa ve Çevrei Depremlerinin Mekanizma Özellikleri ve Gerilme Dağılımları

ÇOMÜ FBE

09 Aralık 2016

Yrd. Doç. Dr. Tolga Komut

Düzce’nin Büyük Depremleri

ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm

16 Aralık 2016

Doç. Dr. Turgay  İşseven

Van Gölü ve Çevresinin Tektonik Gelişiminin Paleomanyetik Veri ile İncelenmesi

İTÜ Jeofizik Müh. Blm

23 Aralık 2016

Dr. Selda Altuncu Poyraz

Kuzey Anadolu Fayının Batı Kesimindeki Kabuk ve Üst Manto Yapısının Sismolojik Yöntemlerle İncelenmesi

Boğaziçi Ü. Kandilli RDAE

 

03 Mart  2017

Dr. Şebnem Elbek

Saroz Körfezi’nde Holosen Transgresyonu

ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm

10 Mart 2017

Yunus Can Kurban

(Jeoloji Yük. Mühendisi)

Paleosismolojik Çalışmalarda Yeraltı Radarı İle Gömülü Aktif Fayların Tespiti

Eskişehir Osman Gazi

Ü, Jeoloji Müh. Blm

17 Mart 2017

Doç. Dr. Emin U. Ulugergerli

Akademiden Endüstriye Giden Yol; Biz ne Sunuyoruz Onlar Ne İstiyor ?

ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm

17 Mart 2017

Bilal EMİROĞLU

İş Arayışında Yapılan Temel Hatalar; Diploma, Özgeçmiş, İş Görüşmesi ve Sonrası

Metal Yapı

Chief HSE Controller, Metal Yapı, İstanbul

24 Mart 2017

Dr Savaş Gürçay

Kuşadası Körfezi ve Açıklarının Deniz Seviyesi Değişimleri ve Denizaltı Aktif Tektoniğinin Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yöntemer ile Araştırılması

ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm

31 Mart  2017

Mehmet Özceylan

Diferansiyel denklem çözümlerinde Lie Grupları

 

07 Nisan 2017

Doç. Dr.  Tolga Bekler

ÇOMÜ Deprem İstasyonu ve Yerel Deprem Parametrelerine Katkısı

ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm

14 Nisan 2017

 

Korhan Köse

(Jeofizik Yüksek Mühendisi)

2-D Sismik Yansıma Yönteminde Saha Planlaması, Tasarımı ve Parametrelerinin Seçimi

MTA

Jeofizik Etüdleri Dairesi Bşk

21 Nisan 2017

Yrd. Doç. Dr. Ayten Çalık

Doğa Tarihi Müzelerinin Eğitimdeki Yeri ve Bir Örnek Çalışma; ÇOMÜ Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi

ÇOMÜ Jeoloji Müh. Blm

28 Nisan 2017

Doç. Dr. C. Çağlar Yalçıner

Haydar Paşa Garının Zemin Temel  Kazık İlişkisinin  Yer Radarı İle Belirlenmesi

ÇOMÜ Çan MYO

05 Mayıs 2017

Dr. Öcal Necmioğlu

Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Kapsamında KRDAE-Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi Faaliyetleri

Boğaziçi Ü. Kandilli RDAE

12 Mayıs 2017

Dr. Ozan Deniz

Hidrojeolojide Yeraltı Suyu Araştırma Teknikleri ve Güncel Uygulamaları

ÇOMÜ Jeoloji Müh. Blm

26 Mayıs 2017

Doç. Dr. Ekrem Zor

Bursa İli Zemin Sorunları ve Depremsellik Çalışmaları

TÜBİTAK

MAM

2015

Konuşmacı / Speaker 

Malin, P.

Konu / Subject

 The Ghost in the Machine - Fracking in Earth's Complex Upper Crust

Tarih / Date

 31/07/2015

Konuşmacı / Speaker 

Arş. Gör. Dr. Savaş GÜRÇAY

Konu / Subject

 Sığacık Körfezi (İzmir) ve Çevresinin Deniz Altı Aktif Tektoniğinin Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yöntemler Uygulanarak Araştırılması

Tarih / Date

 04/03/2015

     

 

2013-2014
Güz Yarıyıl Seminerleri / Autumn Semester Seminars

 

Konuşmacı / Speaker 

Prof.Dr. Lev VINNIK 

Konu / Subject

 Alıcı Fonksiyonlar ve Uygulamaları

Tarih / Date

 07/11/2013

2012-2013

Güz Yarıyıl Seminerleri / Autumn Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker

Yrd. Doç. Dr. Tolga BEKLER, ÇOMÜ, Jeofizik  Müh. Blm.

Konu / Subject

S-dalgasının Mikrotremor ve Yüzey Dalgası analizlerindeki faktörü

Tarih / Date

8.11.2012

Konuşmacı / Speaker

Alper ŞENGÜL, İstanbul Üniversitesi Jeoloji M.B

Konu / Subject

Van Gölü Havzası Sismotektoniği

Tarih / Date

16.11.2012

Konuşmacı / Speaker

Aydın BÜYÜKSARAÇ, ÇOMÜ, Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Türkiye'nin Kabuk Yapısının Havadan manyetik, Gravite ve Derin Sismik Yansıma Verisiyle İncelenmesi

Tarih / Date

22.11.2012

       

 

Konuşmacı / Speaker

Tolga KOMUT, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Epirojenik ve Tektonik Hareketler

Tarih / Date

29.11.2012

 

 

Konuşmacı / Speaker

Şebnem ELBEK, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Marmara Denizi'nin Güncel Tektoniği

Tarih / Date

06.12.2012

 

Konuşmacı / Speaker

Çağlar YALÇINER, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Arkeojeofizik Çalışmalarda Yeni Yöntemler

Tarih / Date

13.12.2012

 

Konuşmacı / Speaker

Ebru ŞENGÜL, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

MT yöntem gürültü yok etme çalışmaları

Tarih / Date

18.12.2010

 

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker

Taner GÜRER ,ÖVNER Mühendislik

Konu / Subject

Gelibolu ilçesi Mühendislik sorunları ve Jeofizik Yaklaşımlar

Tarih / Date

21.02.2013

Konuşmacı / Speaker

Özlem KARAGÖZ , ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.

Konu / Subject

Ege Bölgesi için Olasılıksal Yaklaşımla Farklı Azalım İlişkilerinin Karşılaştırılması

Tarih / Date

28.02.2013

Konuşmacı / Speaker

Yunus Levent EKİNCİ, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.

Konu / Subject

Gravite Verilerinde Türev Tabanlı Teknikler İle Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi: Ege Graben Sisteminden Örnek Uygulama

Tarih / Date

07.03.2013

Konuşmacı / Speaker

Alper DEMİRCİ , ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.

Konu / Subject

Sismolojik Açıdan 2011-2012 Simav Depremleri

Tarih / Date

14.03.2013

Konuşmacı / Speaker

Aydın BÜYÜKSARAÇ, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.

Konu / Subject

Kent ve Jeofizik: Çanakkale

Tarih / Date

21.03.2013

Konuşmacı / Speaker

Yunus Levent EKİNCİ, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.

Konu / Subject

Karstik Boşluk Araştırmalarında DA Özdirenç ve Manyetik Yöntem uygulamaları: İzmir Bozdağ Örneği

Tarih / Date

28.03.2013

Konuşmacı / Speaker

Ayten ÇALIK, ÇOMÜ Jeoloji Müh. Blm.

Konu / Subject

Kayaç ve Minerallerin tanınmasındaki temel kriterler

Tarih / Date

11.04.2013

Konuşmacı / Speaker

R. Cüneyt ERENOĞLU, ÇOMÜ Geomatik Müh. Blm.

Konu / Subject

Yer Kabuğundaki Mikrodeformasyonların İzlenmesinde Jeodezik Ağların Kullanılması: Marmara Bölgesi Örneği

Tarih / Date

18.04.2013

               

 

Konuşmacı / Speaker

Ekrem ZOR, TUBİTAK, MAM, YDBAE

Konu / Subject

Bursa İlinin Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirmesi

Tarih / Date

25.04.2013

Konuşmacı / Speaker

Öcal NECMiOĞLU, KRDAE, Jeofizik ABD

Konu / Subject

KRDAE-Bölgesel Tsunami Uyarı ve Değerlendirme Merkezi

Tarih / Date

02.05.2013

     

 

Konuşmacı / Speaker

Yunus Levent EKİNCİ, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.

Konu / Subject

Gravite Verilerinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan 3-Boyutlu Hücre ve Yapı Tabanlı Ters Çözümü

Tarih / Date

09.05.2013

 

2010-2011

Güz Yarıyıl Seminerleri / Autumn Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker

Yrd.Doç. Dr. Tolga KOMUT, ÇOMÜ,Jeofizik  Müh. Blm.

Konu / Subject

Çanakkale Yüksek Deniz Şekillerinin Jeodinamik Anlamları / Geodynamics Meanings of Canakkale High Sea Shapes

Tarih / Date

15.10.2010 / 14:30 - 15:30

 

 

 

 

Konuşmacı / Speaker

JeofizikY. Müh. Ali AYGÜN, YerbilimMühendislik

Konu / Subject

Çanakkale Kenti YerleşimAlanının Zemin Sıvılaşma Potansiyeli / / Soil Liquefaction Potential of the urban settlement area of Canakkale

Tarih / Date

05.11.2010 / 14:30 - 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

Dr.Selda ALTUNCU, (KRDAE)

Konu / Subject

Isparta Büklümünü Oluşturan Tektonik Yapıların Sismolojik Yöntemlerle Araştırılması / Researching  Tectonic Structures that evoluation of the Isparta Angle with seismological Methods

Tarih / Date

12.11.2010 / 14:30 - 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

Ögr.Gör.Şebnem ELBEK, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Avrupa Denizleri Gözlem İstasyonları Ağı -Marmara Denizi Deniz TabanıGözlem İstasyonları Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar / Multidisciplinary Seafloor Observatory – the Sea of Marmara Sea Bottom Observation Stations Project

Tarih / Date

26.11.2010 / 14:30 - 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

Doç.Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.

Konu / Subject

İyonosferdekiDeğişimlerin Depremler Öncesindeki VLF/LF Kayıtları / Pre-earthquake records of Variations in the Ionosphere

Tarih / Date

03.12.2010 / 14:30 - 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

Doç.Dr. Ahmet Evren ERGİNAL, ÇOMÜ Coğrafya Blm.

Konu / Subject

İznik Gölünün Son Buzul Devrinden Tarihsel Döneme Su Seviyeleri: Yalıtaşları Üzerinden Yaşlandırma, Karbon/Oksijen İzotop ve Mikrofabrik Analiz SonuçlarınınYorumlanması / Water Level of the Iznik Lake from the Last Ice Age to Historical Era: Dating from beachrocks, interpretations of  Carbon/Oxygen Isotopes and Microfabric Analyses Results

Tarih / Date

10.12.2010 / 14:30 - 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK, ÇOMÜ Jeoloji Müh.Blm.

Konu / Subject

KuzeyRub Al-Hali Havzasının Yapısal Evriminin Yeraltı (Sismik ve Kuyu) Verisi / Underground (Seismic and Well) Data of Structure Evolution of the North Rub Al-Hali Basin

Tarih / Date

17.12.2010 / 14:30 - 15:30

 

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker

Jeofizik Y. Müh. Feyza Nur Bekler ,İl Afet Acil Durum Müd.

Konu / Subject

Orta Büyüklükteki Depremlerin Kırılma Analizi : Güney Marmara Depremleri Uygulaması / Rupture  Analysis of Medium-Size Earthquakes: Application to the South Marmara Earthquakes

Tarih / Date

11.03.2011 / 14:30 - 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç , ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.

Konu / Subject

Ağadere Mevkii'nde YapılanJeofizik Yöntemler ile Şehitlik Alanlarının Belirleme Çalışmaları / Finding Martyrdom Areas in Ağadere with Geophysical Methods

Tarih / Date

01.04.2011 / 14:30 - 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

YunusLevent Ekinci, Jeofizik Y.M. ÇOMÜ Jeofizik MB

Konu / Subject

Graviteve Manyetik Verilerin Modellenmesi ve Yorumlanması İçin Geliştirilen Arayüz : GMINTERP / Developed Interface for Modelling and Interpretation of Gravity and Magnetic Data: GMINTEP

Tarih / Date

08.03.2011 / 14:30 - 15:30

 

 

Konuşmacı / Speaker

Atilla Sefunç , Tiway Turkey Limited

Konu / Subject

PetrolAramalarında Sismik Yöntemler / Seismic Methods in Oil Exploration

Tarih / Date

06.05.2011 / 14:30 - 15:30

 

2009-2010

Güz Yarıyıl Seminerleri / Autumn Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker

DavetliKonusmaci

Konu / Subject

Mineral Toplayıcılığı Hakkında Bilmek İstedikleriniz / Want to Know About Mineral Collection

Tarih / Date

19.11.2009 / 15:30

Konuşmacı / Speaker

Öğrt.Gör. Ebru Şengül , ÇOMÜ,Jeofizik  Müh. Blm.

Konu / Subject

Sumaki Höyük (Batman) Jeofizik Çalismalari / Geophysical Studies in Sumaki Mound (Batman)

Tarih / Date

03.12.2009 / 15:30

Konuşmacı / Speaker

Öğrt.Gör. Yunus Levent Ekinci, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Potansiyel Alan Anomali Haritalarında Görüntü Iyileştirme: Analitik Sinyal Tabanlı Teknikler ve Istatistiksel Yaklaşımlar / Image Enhancement on Potential Field Anomaly Maps: Analytical Signal-Based Techniques and Statistical Approaches

Tarih / Date

10.12.2009 / 15:30

Konuşmacı / Speaker

Araş.Gör. Özlem Karagöz , ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Batı ve Orta Marmara Bölgesinde Zemin Büyütmeleri / Ground Amplification in west and central  Marmara Region

Tarih / Date

17.12.2009 / 15:30

Konuşmacı / Speaker

Prof.Dr. Erdinç Yiğitbaş;, ÇOMÜ Jeoloji Müh.Blm.

Konu / Subject

Biga Yarımadasında Bazı Jeolojik Sorunlar / Some Geological Problems in the Biga Peninsula

Tarih / Date

24.12.2009 / 15:30

           

 

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker

İsmail Ergüder ,TKİ Ankara

Konu / Subject

Jeofizik Yöntemler ile Arkeoloji, Heyelan,Fay ve Yeraltı Suyu Araştırmaları; Örnek Çalışmalar / Archaeology, Landslides, Fault and Groundwater Researches with Geophysical Methods; Example Studies

Tarih / Date

22.03.2010 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Yrd.Doc. Dr. Tolga Komut , ÇOMÜ,Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Kuzeybatı Anadolu'da GPS Çalışmaları: Kritik Değerlendirme / GPS Studies in Northwestern Anatolia: Critical Evaluation

Tarih/Saat

21.04.2010 / 14:00

 

Konuşmacı / Speaker

Araş.Gör. Özlem Karagöz, ÇOMÜ, Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Seisan Uygulamaları / Seisan Applications

Tarih / Date

29.04.2010 / 14:00

 

Konuşmacı / Speaker

AysenurGüney , EMDAS

Konu / Subject

Bir İş Görüşmesinin Anatomisi / Anatomy of a business meeting

Tarih / Date

04.05.2010 / 14:00

 

2008-2009

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker

BanuAkol, ÇOMÜJeofizik  Müh. Blm.

Konu / Subject

Çanakkale ve Çevresinin Deprem Tehlike Analizi / Earthquake Hazard Analysis of Canakkale and Its Surroundings

Tarih / Date

19.03.2009 / 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

TolgaKomut , ÇOMÜJeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Kuzey Batı Anadolu'nun Sismotektoniği / Sismotectonics of the Northwestern Anatolia

Tarih / Date

26.03.2009 / 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

EminU. Ulugergerli, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Denizde Elektromanyetik Yöntemler; Manyetotellürik Uygulaması / Electromagnetic methods in sea; Application of Magnetotelluric

Tarih / Date

02.04.2009 / 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

CanErtekin, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Yeraltı Suyu Akım Modellemesi, İlkeler ve Örnekler / Modelling of Curent Groundwater, Principles and Examples

Tarih / Date

22.04.2009 / 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

MetinZobu, BÜ, Kandilli RDAE

Konu / Subject

Jeofizik Mühendisliğinde  Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi / Instrument Design and Development in Geophysical Engineering

Tarih / Date

30.04.2009 / 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

AlperDemirci, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Sayısal Sismogramlar ile Deprem ve Gürültü Analizi / Earthquake and Noise Analysis with Digital Seismograms

Tarih / Date

07.05.2009 / 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

TolgaBekler, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Deprem Kaynağının Modellenmesi / Modelling of The Earthquake Source

Tarih / Date

21.05.2009 / 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

ŞebnemElbek, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Çanakkale Boğazı ve Çevresinin Aktif Tektoniği / Active Tectonics of the Canakkale Strait and  its surroundings

Tarih / Date

04.05.2009 / 15:30

 

2007-2008

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker

MustafaCengiz Tapırdamaz,TÜBİTAK,MAM YDBE

Konu / Subject

Batı Anadolu'da Yapılan Artçı Deprem Çalışmaları ve Batı Anadolu'nun Tektoniğine Genel Bir Bakış / Aftershock Studies in the Western Anatolia and an Overview Tectonics Of Western Anatolia

Tarih / Date

13.03.2008 / 16:30

 

Konuşmacı / Speaker

GoncaÖrgülü, İTÜ, Jeofizik Müh.Blm.

Konu / Subject

Dalga Biçimi Modelleme Tekniğiyle, Fay Düzlemlerinin Yardımcı Düzlemlerden Ayırt Edilmesi: Taiwan Adası Üzerinde Konumlanmış Orta Büyüklükteki İki Depreme Ait Uygulama / Distinguishing Auxiliary Planes of The Fault Planes with Waveform Modelling Technique:  An application of two moderate-sized earthquake located on the Taiwan Island

Tarih / Date

04.04.2008 / 16:30

 

Konuşmacı / Speaker

A.Evren Erginal, ÇOMÜ Coğrafya. Blm.

Konu / Subject

Regolitik Heyelanlara Bir Örnek Olarak Mazıklı Heyalanı (Çanakkale): Jeomorfolojik, Petrografik ve Analitik Çözümlemeler / As An Example of Regolitik Landslides Mazıklı (Canakkale): Geomorphologic, Petrographic and Analytic

Tarih / Date

17.04.2008 / 16:30

 

Konuşmacı / Speaker

NihalAkyol, DEÜ, Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Batı Anadolu'nun Sismotektoniği ve Kabuk Yapısı / Seismotectonics and Crust Structure of the Western Anatolia

Tarih / Date

24.04.2008 / 16:30

 

Konuşmacı / Speaker

ÖzlemKaragöz, ÇOMÜ, Jeofizik Müh.Blm.

Konu / Subject

Batı Anadolu Kuvvetli Yer Hareketi Verilerinden Azalım İlişkilerinin Modellenmesi / Modelling of Attenuation Relation from Western Anatolia Strong Ground Motion Data

Tarih / Date

15.05.2008 / 16:30

 

Konuşmacı / Speaker

ŞebnemElbek, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Kuzey Ege Denizi Aktif Tektoniğinin Sığ Sismik Verilerle İncelenmesi / Researching Active Tectonics of the North Aegean Sea with Shallow Seismic Data

Tarih / Date

29.05.2008 / 16:30

 

2006-2007

Güz Yarıyıl Seminerleri / Autumn Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker

Akın Kürçer, ÇOMÜ,Jeofizik  Müh. Blm.

Konu / Subject

Troia Fayı'nın Morfotektonik Özellikleri ve Paleosismolojik Ön Çalışmalar, KB Türkiye / Morphotectonics features of the Troia Fault and Preliminary Paleoseismology Studies, NW Turkey

Tarih / Date

11.10.2006 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

M. Ali Kaya, ÇOMÜ, Jeofizik  Müh. Blm.

Konu / Subject

Arkeojeofizik araştırmaların önemi ve gerekliliği / Importance and Necessity of the Archaeogeophysical Researches

Tarih / Date

18.10.2006 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Şebnem Elbek, ÇOMÜ, Jeofizik  Müh. Blm.

Konu / Subject

Sığacık Körfezi'nin Sığ Sismik Verilerle İncelenmesi / Shallow Seismic Data Analysis of the Gulf of Sıgacık

Tarih / Date

01.11.2006 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Korhan KÖSE, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Görüntü İsleme Tekniklerinin, Jeofizik Haritalama ve Gürültü Giderme Amacıyla Kullanılabilirliğinin Araştırılması / Image Processing Techniques for Geophysical Mapping and Noise Reduction

Tarih / Date

01.11.2006 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Tolga Bekler, ÇOMÜ Jeofizik Müh.Blm.

Konu / Subject

Doğu Anadolu Platosu Altında Sismik Hız Dağılımı / Seismic Velocity Distribution beneath the Eastern Anatolian Plateau

Tarih / Date

27.12.2006 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Alper Demirci, ÇOMÜ Jeofizik Müh Blm.

Konu / Subject

Çanakkale Şehir Merkezi Mikro Bölgeleme Çalışması Ön Sonuçları / Preliminary Results of the Micro-zoning Studies in Canakkale City Centre

Tarih / Date

08.11.2006 / 16:30

 

Konuşmacı / Speaker

Bülent Tank,BÜ, Kandilli RDAE Jeofizik ABD

Konu / Subject

Yer manyetizmasının Jeofizik Bilimindeki Rolü / The Role of the Earth Magnetism in Geophysical Science

Tarih / Date

29.11.2006 / 16:30

 

Konuşmacı / Speaker

Dogan Kalafat,BÜ, Kandilli RDAE, Ulusal Deprem Izleme Merkezi

Konu / Subject

Türkiye Geniş Bantlı Ulusal Sismik Ağ Tasarımı ve Uygulaması / Design and Implementation of the Turkey National Broadband Network

Tarih / Date

06.12.2006 / 16:30

 

Konuşmacı / Speaker

Yunus Levent Ekinci,ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Manyetik Çalışmalarda Uygulanan Sınır Analizi Yönteminin İrdelenmesi / Examining Limit Analysis Method in Applied Magnetic Studies

Tarih / Date

13.12.2006/ 16:30

 

Konuşmacı / Speaker

İsmet Sincer,TPAO, Arama Grubu

Konu / Subject

Sismik Yansıma Yöntemlerinin Esasları / Fundamentals of Seismic Reflection Methods

Tarih / Date

20.12.2006 / 16:30

 

Bahar Yarıyıl Seminerleri / Spring Semester Seminars

Konuşmacı / Speaker

Tolga Bekler, ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Aktif Kaynak Sismolojisi ve Kabuk Yapısı Modellemesi : Türkiye'den Örnekler / Active Source Seismology and Modelling of Crust Structure: Examples of Turkey

Tarih / Date

08.03.2007 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Aslı Erim Özdoğan , ÇOMÜ Arkeoloji Blm.

Konu / Subject

Arkeometri ve Önemi / Archaeometry and Importance

Tarih / Date

15.03.2007 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Esen Arpat, Geomar, BÜ, Kandilli RDAE

Konu / Subject

Marmara denizi ve Ege Denizinin Kuzey Kesiminin Yakın Jeolojik Geçmişteki Gelişimi/ Geological Evolution of the North of both Marmara and Aegean seas

Tarih / Date

22.03.2007 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

İlyas Çağlar , İTÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Bilecik ve Çanakkale Jeotermal Alanlarında Jeofizik Uygulamalar / Geophysical Applications in Bilecik and Canakkale Geothermal Areas

Tarih / Date

29.03.2007 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Bülent Tank , BÜ, Kandilli RDAE, Jeofizik ABD

Konu / Subject

Fay Zonlarında Elektrik Özdirenç Yapısının Manyetotellürik Yöntemle İncelenmesi: Türkiye'den ve Dünyadan Örnekler/ Inspection of Electrical Resistivity Structure in fault zones via Magnetotelluric Methods: Examples from Turkey and around the world

Tarih / Date

05.04.2007 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

İrem Gül, , ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Maden Aramalarında Gözlemsel Olarak Yapılan Çalışmalar Modellemesi: Turkiye'den Örnekler/ Modelling of observational studies in mine exploration: Examples from Turkey

Tarih / Date

13.04.2007 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Pelin Tülü (1), Banu Akol (2), ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm , ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Sığ Yeraltı Yapılarının Araştırılmasında Jeofizik Yöntemlerin Sınırları (1), Deprem Önceden Belirlenebilir mi? (2)/ Limits of Geophysical Methods in Research of shallow underground structures (1), Is the earthquake predictable?

Tarih / Date

19.04.2007 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Gökhan Göktürkler, DEÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Sayısal Modelleme ve Jeofizikte Kullanımı / Numerical Modelling and its using in Geophysics

Tarih / Date

26.04.2007 / 15:30

 

Konuşmacı / Speaker

Ekrem Zor , TÜBİTAK, MAM YDBE

Konu / Subject

Türkiye ve Çevre Bölgelerde Kabukta Sogurulma Hesapları/ Attenuation Calculation in Crust Beneath Turkey and its surroundings

Tarih / Date

03.05.2007 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Savaş Gürçay , ÇOMÜ Jeofizik Müh. Blm.

Konu / Subject

Sığacık Körfezi (İzmir) ve Çevresinde Ekim-2005 Depremi Öncesi Yapılan Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yansıma Çalışması/ High Resolution Seismic Reflection Studies in the Gulf of Sıgacık (Izmir) and its surroundings before the October 2005 Earthquake

Tarih / Date

10.05.2007 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Ugur Gönülalan , TMMOB JFMO

Konu / Subject

Yetkin Mühendislik ve Meslek İçi Eğitim/ Competent Engineering and Vocational Training

Tarih / Date

14.05.2007 / 16:00

 

Konuşmacı / Speaker

Ayşe Güney , Eczacıbaşı Yatırım

Konu / Subject

Kariyer olanakları ve CV (özgeçmiş hazırlama)/ Career Opportunities and CV (curriculum vitae)

Tarih / Date

17.05.2007 / 16:00