Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Kalite Güvencesi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli