Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Öz Değerlendirme Raporu

Öz Değerlendirme Raporu

Ekler

23-oz-degerlendirme-raporu-icin-kullanilabilecek-veri.docx
24-mudek-tarafindan-hazirlanan-oz-degerlendirme-rapor.doc