Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Staj

Staj

Ekler

İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu.pdf
Olası Staj Yerleri.pdf
Staj Başvuru Formu.pdf
Staj Raporu Formu.pdf
Staj Sicil Fişi Formu.pdf
Staj Sigorta Başvuru Formu.pdf
Staj Ücret Bilgisi Formu.pdf
Staj Yönergesi.pdf