Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Devam Eden ve Tamamlanan Projeler

DEVAM EDEN PROJELER

 • Biga Yarımadası Aktif Sismik Kaynaklarında Cisim Dalgası Soğrulma Karakterlerinin Belirlenmesi- 2814

 

 • BİGA YARIMADASI VE AYVACIK ÇEVRESİ GÜNCEL DEPREMLERİNİN SÜREKLİ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 704 FHD-2018-2704. 04.10.2018

 

 • Jeofizik Araştırmalarda DA Özdirenç Yöntemi İçin bir Aygıt Tasarımı, FBA-2018-2699B, 05.10.2018- 07.10.2019 

 

 • Yarı değerli süs taşlarının uzaktan algılama tekniği ile görüntülenmesi: Dereyalak agat ve opalleri örneği,  FBA-2018-1384B. 22.01.2018 - 22.07.2019 

 

 • TÜBITAK 3001-18Y003 Ar-Ge Başlangıç Projesi: ÇANAKKALE ve ÇEVRESİNİN 1B ORTALAMA HIZ MODELLERİNİN ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLERİN YER HAREKETLERİNİN SİMÜLASYONU ile BELİRLENMESİ 

 

 • FBA-2018-2724.Kuşadası Körfezi ve Çevresinde Toplanan Chirp Deniz Sismiği Verilerinin Deniz Altı Aktif ve Potansiyel Aktif Fay Bölgelerinin Yüksek Çözünürlüklü Olarak Belirlenmesi ve Haritalanması Amacıyla İşlenmesi ve Yorumlanması

 

TAMAMLANAN PROJELER

 

 • Osmanlar Fayının (Balıkesir) Yaşı, Kinematiği ve Sismotektoniği  FBA-2016-809. 14.04.2016-23.02.2018

 

 • 06 Şubat 2017 Ayvacık-Çanakkale Depremleri Sonrası GPS/GNSS ile PostSismik Kabuk Hareketlerinin İzlenmesi FHD-2017-1200 05.04.2017-10.04.2018. 

 

 • AYVACIK VE ÇEVRESİ DEPREMLERİNİN YEREL SİSMİK AĞ İLE İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ FBA-2017-1361. 26.10.2017-20.11.2018 

 

 • SATREPS-MARDiM-Marmara Bölgesinde deprem ve Tsunami zararlarının azaltılması ve Türkiye'de Afet Eğitimi Projesi (SATREPS Project-Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in The Marmara Region and Disaster Education in Turkey) – Japonya-Turkiye: Bilimsel Araştırma Projesi (01.05.2013-30.04.2018) (http://www.jst.go.jp/global/english/kadai/h2408_turkey.html)

 

 • TUBITAK-2219 Science Fellowships and Grant Programmes; Postdoctoral Fellow at the Department of Earth Sciences, University of Toronto, Canada. 

 

 • TÜBİTAK -112Y336 Geomatik Yöntemlerle Heyelanların İzlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Tematik Haritaların Oluşturulması: Biga Yarımadası (Çanakkale) Örneği.

 

 • Bakışımlı modeller ile kuyu logu özdirenç verilerinin yorumu için yazılım geliştirilmesi, FBA-2017-1174 B. 02.06.2017 - 23.02.2018

 

 • 06 Şubat 2017 Ayvacık-Çanakkale Depremleri Sonrası GPS/GNSS ile PostSismik Kabuk Hareketlerinin İzlenmesi, FHD-2017-1200. 05.04.2017 - 10.04.2018

 

 • E-Yönetime Geçiş Sürecinde Yönetim Bilişim Sistemleri Yazılımı Geliştirilmesi , (Evrak Yönetimi,Ayniyat Yönetimi,Proje Yönetimi), 2007/03, 01.03.2007- 22.04.2011

 

 • Tekirdağ Menekşe Çatağı Doğu Çatak 2007 Kazıları ve Prehistorik-Klasik Dönem Deprem araştırmaları, 2007/23B. 02.04.2007 - 10.05.2010 

 

 • Yüzey Dalgası, P ve S Alıcı Fonksiyonları, Telesismik P ve S Seyahat Zamanı Rezidülleri ve SKS Ayrımlaşma Verilerinden Anadolu Plakasının Kabuksal, Litosferik ve Astenosferik Hız Yapısının Anizotropik Olarak Saptanması, TÜBİTAK-ÇAYDAG-RFBR, 111Y190, 2014

 

 • Avrupa-Akdeniz Bölgesinin Altındaki Üst-Manto Anizotropik Sismik Hız Yapısının Yüzey Dalgaları, Alıcı Fonksiyon ve SKS Ayrımlaşma Verilerinin Ortak Kullanımı ile Yorumu, TÜBİTAK-ÇAYDAG-EVRENA, 109Y345, 2014

 

 • Adatepe-Lapseki Heyelan Alanının Jeofizik Özelliklerinin Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemleri İle Belirlenmesi (ÇOMÜ-BAP) 2011

 

 • Troia Fayı'nın Paleosismolojisi (TÜBİTAK) 2011

 

 • Tek İstasyon Mikrotremor Ölçümleri İle Çanakkale Jeoteknik Zemin Sınıflaması (ÇOMÜ-BAP) 2009

 

 • Gökçeada Yeni Bademli Hoyuğünde Arkeojeofizik Araştırma (Hacettepe Üniversitesi-BAP) 2007

 

 • Menekşe Çatağında Arkeojeofizik Arastırma (ÇOMÜ-BAP) 2007

 

 • Türkiye'nin Meteorit Çarpma Kraterleri Envanteri: Kraterlerin Morfolojik Özellikleri ve Uydu Görüntüleriyle Bulunması (TÜBİTAK 104T327) 2005

 

 • Çanakkale Düzensiz Atık Depolama Sahasının Yüzey ve Yer Altı Sularına Etkisinin Uygulamalı Jeofizik Yontemlerle Arastırılması (AFP) 2003

 

 • Sismik Dalga Formunda, Ocak Patlatmaları Kullanarak Yerel Zemin Koşullarının İncelenmesi (ÇOMÜ-BAP)

 

 • Simav Fayı ile Kütahya Fayı (Emet-Orta-Batı Anadolu) Arasında Kalan Bölgenin Neotektonik ve Sismotektonik Özellikleri (TÜBİTAK)

 

 • Sarıköy-İnova Fayı'nın Geç Kuvaterner Aktivitesi (ÇOMÜ-BAP) 

 

 • Çan-Biga Fayı'nın Geç Kuvaterner Aktivitesi (ÇOMÜ-BAP)

 

 • Terzioğlu Kampüs Alanında Olası Heyelan Riskinin Elektrik Özdirenç Tomografi ve Doğal Potansiyel Yöntemleri ile Araştırılması, BAP, FAY.2014-337

 

 • Geomatik Yöntemlerle Heyelanların İzlenmesi Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Tematik Haritaların Oluşturulması: Biga Yarımadası (Çanakkale) Örneği, TÜBİTAK, 112Y336

 

 • 19. Yüzyıl Türkiye Deprem Tarihi ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, TÜBİTAK, 113K146

 

 • Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu Transform Fay Sistemi-Çok Kollu Transform Fayının Kuvaterner Sonrası Evriminin İncelenmesi, TÜBİTAK, 112Y026