Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

tezler_yök

 

YOK Tez Merkezi Tez No

Yazar

Yıl

Tez adı

Düzey

543657

EFECAN BELCE

2019

Ayasofya Müzesi sığ yeriçi yapısal süreksizliklerinin jeofizik yaklaşımlarla araştırılması
Research into shallow underground structural discontinuities in Hagia Sophia Museum with geophysical approach

Yüksek Lisans

600165

AYŞE YILMAZ TURGAL

2019

Yeryüzeyinden çok disiplinli yaklaşım ile heyelan izlemelerinin değerlendirilmesi üzerine bir inceleme
Assessment of ground-based multi-discipline monitoring approach studies to landslide investigations

Yüksek Lisans

496667

NİYAZİ ELTEZ

2018

Dalga formu modellemesi ile Orta-Batı Anadolu kabuk yapısının incelenmesi
Investigation of the structure of the crust in Mid-Western Anatolia using waveform modelling

Yüksek Lisans

498247

ONUR EYİSÜREN

2018

Jeofizik kuyu logları parametrelerinin değerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaşımı
Evaluation of geophysical well logging parameters by fuzzy logic approach

Yüksek Lisans

526388

SEMİH TÜRKŞANLI

2018

Mikrotremor verisi spektral genlik oranları ters çözümü ile Çanakkale sismik katman modellemesi
Modelling the seismic structure of Çanakkale alluvials by inversion of spectral ratios of the microtremor data

Yüksek Lisans

526390

SEÇKİN ÇAPAN

2018

Ayvacık Yarımadası üst kabuk yapısının yerel deprem tomografisi ile araştırılması
Investigation of upper shell structure of Ayvacik peninsula by local earthquake tomography

Yüksek Lisans

541067

ADEM YAVUZ VURAL

2018

Yer doğal gerilimi ölçmede kullanılabilecek elektrot tasarımı
Designing the electrode that can be used to measure the self potential

Yüksek Lisans

480530

DOĞAN CAN KARATAŞ

2017

Doğru akım özdirenç kuyu loğları verilerinin çok boyutlu modellenmesi
Multi̇-di̇mensi̇onal modeli̇ng of dc resi̇sti̇vi̇ty well log data

Yüksek Lisans

424096

AYNUR SU

2015

Anadolu plakası altında SK(K)S ayrımlaşması gözlemlerinden sismik anizotropi
Seismic anisotropy beneath Anatolian plate from SK(K)S splitting

Yüksek Lisans

424071

SALİH BAKAY

2015

Newfoundland havzasının (Kuzey Atlantik denizi) yüksek çözünürlüklü sismik yöntemlerle araştırılması
Investigation of newfoundland basin (North Atlantic ocean) using high resolution seismic method

Yüksek Lisans

377515

SAMET ŞAHİN

2014

Gediz Grabeni Alaşehir bölgesinin jeotermal potansiyelinin jeofizik yöntemlerle araştırılması
Investigation of geothermal potential of Alaşehir area in Gediz Graben by geophysical methods

Yüksek Lisans

377516

CENAN ERKAL

2014

Taş ocağı patlatmalarının yerel zemin koşullarına bağlı yanal değişimlerinin incelenmesi
Lateral variations of the site conditions based on quarry blasts

Yüksek Lisans

334559

ŞEBNEM KARAHAN

2013

Beton kalitesinin farklı jeofizik yöntemlerle incelenmesi ve mevcut beton sınıflandırmaları ile karşılaştırılması
Investigation of concrete quality by geophysical methods and comparison with known concrete designations

Yüksek Lisans

309560

TUĞRUL KONUK

2012

Deniz ortamı manyetotellürik verilerinin çapra -türev yöntemi ile iki boyutlu ters çözümü
Two dimensional inversion of marine magnetotellurics data with cross-gradient constraints

Yüksek Lisans

292623

NURİ KAYABAŞ

2011

Analog sayısal çevrim ve jeofizik uygulamalar
Analog to digital conversion and geophysics applications

Yüksek Lisans

259322

PELİN TÜLÜ

2009

Kuzeybatı Ege bölgesi kabuk yapısının sismolojik verilerle değerlendirilmesi
Analyzing the structure of the crust of the Northwestern Aegean region with the help of sismologial data

Yüksek Lisans

284122

BANU AKOL

2009

Çanakkale ve çevresinin deprem riskinin incelenmesi
Earthquake risk assessment of Çanakkale and its vicinity

Yüksek Lisans

238505

KORHAN KÖSE

2008

Sığ sismikte P ve S dalgalarının yönbağımlılığının incelenmesi ve yüzey jeoloji ilişkisi
Investigation of directional dependencies of P and S waves in shallow seismic and its surface geology evaluation

Yüksek Lisans

177840

ALPER DEMİRCİ

2007

Çanakkale şehir merkezi sismik mikrobölgelendirmesi
Seismic microzoning of Çanakkale city center

Yüksek Lisans

170506

ALİ AYGÜN

2005

Çanakkale kenti yerleşim alanının sıvılaşma potansiyeli
Liquefaction potantial of the Çanakkale settlement area

Yüksek Lisans

170507

YUNUS LEVENT EKİNCİ

2005

Amorium antik kentinin manyetik yöntem ile araştırılması
Investigation of the Amorium ancient city by using magnetic method

Yüksek Lisans

170488

PINAR YİĞİT

2005

Amorium antik kenti arkeoloji jeofiziği araştırmaları
Amorium ancient city archaeological geophysics investigation

Yüksek Lisans

150188

EBRU ŞENGÜL

2004

Çanakkale düzensiz atık depolama sahasının yüzey ve yeraltı sularına etkisinin uygulamalı jeofizik yöntemlerle araştırılması
Investigation the impact of open waste disposal site on surface and groundwater using applied geophysical methods

Yüksek Lisans

150730

SAVAŞ GÜRÇAY

2004

Çanakkale kenti ve civarında özdirenç yöntemiyle yeraltısuyu aramaları
Investigation of groundwater in Çanakkale city and surroundings by means of resistivity method

Yüksek Lisans