Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Yayınlar

2019

Memiş, C., Göğüş, O. H., Uluocak, E. Ş., Pysklywec, R., Keskin, M., Şengör, A. C., & Topuz, G. 2020. Long Wavelength Progressive Plateau Uplift In Eastern Anatolia Since 20 Ma: Implications For The Role Of Slab Peel Back And Break Off. Geochemistry, Geophysics, Geosystems.DOI: 10.1029/2019GC008726

Demirci, A. (2019). Frequency-dependent body-Q and coda-Q in Karlıova Triple Junction and its vicinity, eastern Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences28(6), 902-919.

Gürçay, S., Çifçi, G. (2019). "Multi-Channel Marine Seismic Survey and Preliminary Results Off-Shore Karaburun Ridge (Western Sığacık Gulf-Aegean Sea)". Journal of Scientific Perspectives. Volume 3, Issue 3, Year 2019, pp. 229-236. DOİ:https://doi.org/10.26900/jsp.3.024 

Belce E., Bekler T., Kurban Y.C., Yalçiner C.Ç. "Ayasofya Müzesi Zemin Yüzey Deformasyonlarının Yeraltı Radarı (GPR) İle İncelenmesi ", ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE , cilt.7, ss.362-366, 2019 

Şengül‐Uluocak, E., Pysklywec, R. N., Göğüş, O. H., & Ulugergerli, E. U. (2019). Multidimensional geodynamic modeling in the Southeast Carpathians: Upper mantle flow‐induced surface topography anomalies. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 20. https://doi.org/10.1029/2019GC008277

Çalik, A., Karaca, O., Yasar, C., & Ulugergerli, E. U. (2019). Fake and Synthetic Minerals; A Way to Sustain the Gem Supply. In Environmental Geotechnology (pp. 319-328). Springer, Singapore.  

Karataş, D , Zaman, U , Ulugergerli, E . (2019). An approach to obtain the structural information from the electrical resistivity well logging curves. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, (158), 345-352. DOI: 10.19111/bulletinofmre.451546  

Bekler T., Demirci A., Ekinci Y.L., Büyüksaraç A., "Analysis of local site conditions through geophysical parameters at a city under earthquake threat: Çanakkale, NW Turkey (Accepted Manuscript)", JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, no.1, pp. 31"-39, 2019

Karabulut D., Bekler T., "Doğal Afetlerin Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Etkileri", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, cilt.5, ss.1-9, 2019 

Demirci A., Bekler T., "Büyük Menderes Grabeninde Cisim Dalgalarının Frekans Bağımlı Soğrulma Karakterinin Belirlenmesi", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, cilt.5, ss.116-123, 2019 

2018

Kutlu, Y. A.,  Çalik  , A., &  Ulugergerli  , E. U. (2018). Şifalı taşların plasebo etkisi üzerine bir anket çalışması. Journal of Awareness3(Özel Sayı), 199-208.  

Altınsu, G , Bekler, T , Georgsson, L . (2018). Jeotermal Alanların Değerlendirilmesinde Jeofizik Yöntemler. MT Bilimsel, 14 (14), 1-16

Bekler T., Demirci A., "Preliminary Observations and Assessment of Çanakkale-Ayvacık Earthquake Activity", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.1-13, 2018

Çalık, A., Kapan, S., Erenoğlu, R. C., Erenoğlu, O., Yaşar, C., & Ulugergerli, E. U., 2018,  Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm Potansiyeli. Türkiye Jeoloji Bülteni/Geological Bulletin of Turkey, 61(2), 175-192.

İncesu, E. ve Kutlu, Y., A., SON YILLARDA JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN TERCİH EDİLMEME EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI. İstanbul Yerbilimleri Dergisi, 28(1-2), 23-30.

Toker, C , Ulugergerli, E , Kılıç, A . (2018). Naşa sokulumu (Batı Anadolu) ve teknotik anlamı: gravite ve deprem verilerinin birlikte analizi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, (156), 251-262. DOI: 10.19076/mta.346159

Karagoz O., Kosuke C., Yamanaka H., Ozel O., Cıtak S.,2018 “Broadband Ground-Motion Simulation Of The 24 May 2014 Gokceada (North Aegean Sea) Earthquake (Mw 6.9) in Nw Turkey Considering Local Soil Effects”, Bulletin Of Earthquake Engineering (Doi:10.1007/S10518-017-0207-6).

2017

Ulugergerli, E. U. (2017). Marine Effects On Vertical Electrical Soundings Along Shorelines. Turkish Journal Of Earth Sciences, 25. Doı: 10.3906/Yer-1610-10

2016

Miquelutti, L. G., Ulugergerli, E. U., Nascimento, D. And Fontes, S. L. (2016), On The Determination Of Marine Magnetotelluric Receiver Orientation Using Land Magnetic Observatory Data. Geophysical Prospecting, 64: 1350–1367. Doi:10.1111/1365-2478.12339

Şengül Uluocak, E., Pysklywec, R., & Göğüş, O. H. (2016). Present-day dynamic and residual topography in Central Anatolia. Geophysical Journal International, 206(3), 1515-1525.

Ozturk, M. Z., Erginal, A. E., Kiyak, N. G., Demirci, A., Ekinci, Y. L., Curebal, İ., ... & Ozturk, T. (2016). Records of repeated drought stages during the Holocene, Lake Iznik (Turkey) with reference to beachrock. Quaternary International, 408, 16-24.