Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

AkademikPersonel-AnabilimDalları

Uygulamalı Jeofizik Ana Bilim Dalı

UNVAN

Adı SOYADI

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Emin Uğur ULUGERGERLİ*

2990

247

emincomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Ebru ŞENGÜL ULUOCAK

2152

242

ebrusengulgmail.com

Öğr. Gör. Dr.

Şebnem ÖNDER

2147

241

selbekcomu.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Savaş GÜRÇAY

2166

238

savasgurcaycomu.edu.tr

 

Sismoloji Ana Bilim Dalı

UNVAN

Adı SOYADI

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Ali Osman ÖNCEL*

 

244

oncelcomu.edu.tr

Prof. Dr.

Tolga BEKLER

2155

246

tbeklercomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Yusuf Arif KUTLU

2264

239

yakutlucomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Alper DEMİRCİ

2165

240

alperdemircicomu.edu.tr

Arş. Gör. Dr.

Özlem KARAGÖZ

2159

250

ozlemkaragozcomu.edu.tr

 

Yer Fiziği Ana Bilim Dalı

UNVAN

Adı SOYADI

Dahili No

Oda No

E-Mail

Doç. Dr.

Tolga KOMUT*

2154

245

tolgakomutcomu.edu.tr   * Ana Bilim Dalı Başkanı

 Santral: +902862180018