Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Komisyonlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Komisyon Üyelikleri

 

Kalite Güvencesi  ve Müdek Komisyonu

Doç. Dr. Tolga Komut*

Dr. Savaş Gürçay

Doç. Dr. Tolga Bekler

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli

 

Anket Değerlendirme Komisyonu 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Demirci*

Dr. Özlem Karagöz

 

Staj Komisyonu 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu*

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak

Dr. Savaş Gürçay

 

İntibak Komisyonu 

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli*

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak

 

Arşiv Komisyonu

Doç. Dr. Tolga Bekler*

Dr. Özlem Karagöz

 

AKTS ( ECTS ) Sorumlusu

Dr. Savaş Gürçay*

 

Farabi Değişim Programları Sorumlusu

Dr. Şebnem Önder (Farabi)*

 

Mevlana Değişim Programları Sorumlusu

Dr. Şebnem Önder *

 

Erasmus Değişim Programları Sorumlusu

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli*

 

WEB Sorumlusu

Dr. Savaş Gürçay*

 

Eğitim Komisyonu Temsilciliği

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli*

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu

Dr. Şebnem Elbek

 

 

Ders Plan-Program Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli*

Doç. Dr. Tolga Bekler

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu

Doç. Dr. Tolga Komut

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak

Dr. Öğr. Üyesi Alper Demirci

 

 

Burs Komisyonu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak*

Doç. Dr. Tolga Bekler

 

Stratejik Plan ve Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu

Doç. Dr. Tolga Komut*

Dr. Özlem Karagöz

 

Alt Yapı ve Güvenlik Komisyonu

Doç. Dr. Tolga Bekler*

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu

 

Bölüm Tanıtım, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Alper Demirci*

Dr. Özlem Karagöz

 

Mezunlar Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şengül Uluocak*

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu

 

*Komisyon başkanı

 

 

Uygulamalı Jeofizik Lab Sorumlusu

Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli*

 

Sismoloji ve Sismik Lab.  Sorumlusu

Doç. Dr. Tolga Bekler*

 

Jeofizik Modelleme Lab. Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Arif Kutlu*